Påverkar städer

Förbättrar de urbana ekosystemen

Städer är hem för mer än hälften av jordens befolkning och orsakar majoriteten av världens utsläpp av växthusgaser. I takt med att urbaniseringen fortsätter kommer våra största miljömässiga, samhälleliga och ekonomiska strider helt enkelt att vinnas eller förloras i städerna.

Vi investerar i urbana ekosystem idag för att göra städer mer motståndskraftiga, hållbara, rättvisa och beboliga för kommande generationer. Utforska våra affärsområden, skräddarsydda för att möta specifika utmaningar i hela den urbana värdekedjan.