CREDIT

Ledande inom gröna finansierings- lösningar

Fastighetsfinansiering spelar en central roll i att påverka den framtida byggda miljön. Eftersom marknadens efterfrågan på alternativa och gröna finansieringslösningar bara kommer att öka ser vi en betydande möjlighet att driva på förbättringar i stadsmiljön genom att finansiera effektivare och motståndskraftiga fastigheter hemma i framtidens städer.

Ledande grön alternAtiv långivare

NREP klev in på fastighetskreditmarknaden genom tvåstegsförvärvet av Flins Capital Partners, en ledande tysk skuldspecialist som erbjuder rådgivning inom senior- och mezzaninelån.

Flins Capital Partners är för närvarande rådgivare åt tre fonder med cirka 1 miljard euro under förvaltning och fokus på de främsta fastighetstillgångarna i Tysklands största städer. Med ett starkt lokalt nätverk och multidisciplinärt team är Flins Capital Partners väl positionerat för att betjäna det strukturella finansieringsgapet på den tyska fastighetsmarknaden.

För närvarande håller NREP på att lansera ett par nya Nordeuropeiska kreditstrategier med produkter som sträcker sig från mezzanine till seniorlån och med särskild fokus på grön finansiering.