CREDIT

Ledande inom gröna finansierings- lösningar

Fastighetsfinansiering spelar en central roll i att påverka den framtida byggda miljön. Eftersom marknadens efterfrågan på alternativa och gröna finansieringslösningar bara kommer att öka ser vi en betydande möjlighet att driva på förbättringar i stadsmiljön genom att finansiera effektivare och motståndskraftiga fastigheter hemma i framtidens städer.

Ledande grön alterantiv långivare

NREP klev in på fastighetskreditmarknaden genom tvåstegsförvärvet av Flins Capital Partners, en ledande tysk skuldspecialist som erbjuder rådgivning inom senior- och mezzaninelån.

Flins Capital Partners är för närvarande rådgivare åt tre fonder som har cirka 1 miljard euro under förvaltning med fokus på de främsta fastighetstillgångarna i Tysklands toppstäder. Med ett starkt lokalt nätverk och multidisciplinärt team är Flins Capital Partners väl positionerat för att betjäna det strukturella finansieringsgapet på den tyska fastighetsmarknaden.

NREP:s nya strategier inkluderar att lansera en fond som enbart fokuserar på gröna och hållbara lån samt en fond som enbart fokuserar på hela lån. Målsättningen är att, i linje med FN:s mål för hållbar utveckling, bli marknadsledande inom hållbara finansieringslösningar i Tyskland.