Real estate tech

NY TEKNIK FÖR en bättre byggd miljö

Det finns en enorm potential i ny teknik, såsom artificiell intelligens, för att lösa urbana utmaningar. Inte minst för att göra fastigheter mer hållbara och effektiva. Trots det har fastighetsbranschen under lång tid saknat innovationskraft och få branscher har investerat mindre i FoU än byggindustrin.

Vi strävar efter att ligga i framkant inom ny teknik som är skalbar och har en materiell inverkan på stadsmiljöer. Potentialen ligger i att anamma nya tekniska lösningar för såväl utveckling som förvaltning av fastigheter genom att investera i bolag med nya innovationer.

  • 2150

    Ett venture capital-bolag dedikerat till att stötta potentiella gigacorns, kommersiellt framgångsrika bolag som har potential att minska eller begränsa utsläppet av gigaton koldioxidutsläpp.

InvesterINGAR för att accelerera en hållbar omställning

2150 speglar NREPs långvariga ambition om att göra både fastigheter och stadsmiljöer grönare. Det gör vi genom att investera i tekniker som bidrar till att städer blir mer hållbara och motståndskraftiga. Satsningen på att investera i teknikbolag fokuserar på de allra största urbana utmaningarna – från hur städer planeras, byggs och underhålls till hur människor lever, arbetar och tas om hand.

Den första investeringen gjordes i clean-techbolaget CarbonCure, där 2150 investerade tillsammans med Amazons Climate Pledge Fund och Bill Gates-ledda Breakthrough Energy Ventures. Bland 2150s investerare finns Novo Holdings, Chr. Augustinus Fabrikker och Vaekstfonden, en del av The Green Future Fund och flertalet europeiska fastighetsaktörer.

Exempel på våra engagemang

  • “Det finns en vetenskaplig konsensus om att världen inte kan uppnå tillräckligt låga CO2-utsläpp utan grundläggande förändringar i hur vi bygger och förvaltar fastigheter. Samtidigt kan inte fastighetsbranschen minska utsläppen tillräckligt utan bättre tekniska lösningar. Vi lanserar 2150 för att accelerera utvecklingen och implementationen av den typen av teknik.”

    Mikkel Bülow-Lehnsby, Styrelseordförande för NREP och grundande partner av 2150
  • “När vi arbetar för att förbättra våra miljontals kvadratmeter fastighetsyta stöter vi ofta på utmaningar som hade kunnat lösas med hjälp av bättre teknik. Genom 2150 uppstår en naturlig brygga mellan investeringar i teknik och fastighetsbranschen där vi tillsammans kan bädda för nya, skalbara lösningar för urbana miljöer.”

    Claus Mathisen, Group CEO, NREP

SÅ ANVÄNDES AI FÖR ATT OPTIMERA ’UN17 Village’