NREP blir långsiktig ägare av bostadskvarter i Järfälla, Stockholm

februari 25, 2021

Som ett led i att stärka sin närvaro i Stockholmsregionen förvärvar nu NREP 220 hyresbostäder i Barkarbystaden, Järfälla, norr om Stockholm från Skanska. Bostäderna utvecklas med hög energistandard, solceller på taken och en socialt hållbar utformning. Parkkvarteret, som utöver hyreslägenheterna även inkluderar kommersiella lokaler och garage, planeras färdigställas i slutet av 2023.

Fastighetsbolaget NREP är en långsiktig ägare, utvecklare och förvaltare av fastigheter inom primärt bostäder, modern logistik och samhällsfastigheter. Bolaget har under de senaste åren expanderat kraftigt inom bostäder i Sverige och har nu cirka 2 800 bostäder under utveckling i olika faser. Nu förvärvar NREP ett bostadskvarter i Barkarbystaden, i Järfälla kommun, från Skanska Hyresbostäder som även står för utvecklingen. Tidigare har aktörerna samarbetat i bostadsprojektet Norra Vitsippan i Salem, där fastigheterna genom en innovativ lösning som kombinerar solenergi och bergvärme blir nollenergihus och producerar därmed lika mycket energi som används på årsbasis.

Det nya bostadskvarteret är beläget i Barkarbystaden, med direkt anslutning till pendeltågsstation, kommande tunnelbanestation, parkmiljöer och diverse servicemöjligheter. Kvarteret ska stå färdigställt 2023 och omfattar drygt 13 000 m2 hyresrättslägenheter i varierande storlek på 1–5 rum samt garage och kommersiella lokaler på markplan.

”Vår ambition är att kunna bidra med nya, attraktiva och hållbara bostäder i växande storstadsregioner. Därför är vi mycket glada över att bli ägare med ett långsiktigt perspektiv av detta bostadskvarter i Barkarbystaden. Skanska är en aktör som delar vår värdegrund om en hållbar samhällsutveckling och vi ser fram emot att få tillträda ytterligare ett hållbart bostadskvarter genom detta goda samarbete”, säger Rickard Langerfors, Bostadschef på NREP.

I enlighet med NREPs höga målsättningar inom frågan utvecklas kvarteret med hållbarhet i fokus. Bostäderna har bland annat en hög energistandard, smart vattenförbrukning och solceller på taken. Dessutom uppförs kvarteret med klimatkompenserad betong, såsom Skanskas gröna betong, vilket ger upp till 50 procent lägre klimatpåverkan än traditionell betong.

Kvarteret utformas även med den sociala hållbarhetsaspekten i fokus. Variationen på lägenheterna erbjuder boende för människor i olika livsfaser och situationer, samtidigt som innegården och bottenvåningarna bjuder in till gemenskap och naturliga möten. Dessutom läggs mycket fokus på den konstnärliga ljusinstallationen för både ökad trygghet och en trevlig omgivning.

”Vi ser fortsatt stark efterfrågan på våra hållbara egenutvecklade hyresrättsprojekt med hög kvalitet och höga miljökrav. Med Parkkvarteret bidrar vi med ett attraktivt och flexibelt boendealternativ för alla i Stockholmsregionen. Att NREP delar våra klimatambitioner känns bra. Vårt kombinerade hållbarhetsfokus gör oss bättre tillsammans”, säger Maria Ronvall, transaktionschef, Skanska Sverige.

NREP har sedan tidigare en stark närvaro i norra Stockholm. Bland annat äger bolaget logistikanläggningar i Brunna och Bålsta under sin logistikgren Logicenters samt äldreboenden i bland annat Norrtälje genom Altura, bolagets gren för samhällsfastigheter.

Published: februari, 25 2021