NREP säljer Saltsjöbaden Centrum till Grandholm Fastigheter

januari 15, 2020

Under drygt fem år har NREP som ägare av Saltsjöbaden Centrum aktivt arbetat med att utveckla området. Nu är centrumet sålt till Grandholm Fastigheter, som ska fortsätta med det påbörjade utvecklingsarbetet med fokus på att skapa attraktiva bostäder i centrumet. I dag sker överlämningen av Saltsjöbaden Centrum.

Sedan 2014 har den nordiska fastighetsinvesteraren NREP via fonden Nordic Retail 2 ägt Saltsjöbaden Centrum. Centrumet erbjuder vård, service och restauranger vid sidan av ett stort dagligvaruutbud. Under innehavstiden har bolaget arbetat aktivt med att vidareutveckla området, där det framförallt handlat om att skapa byggrätter för bostäder.

I fjol initierade NREP en bred marknadsprocess för att avyttra Saltsjöbaden Centrum och fick flertalet intressanta bud. Grandholm Fastigheter inkom med det högsta budet och i juli 2019 signerades köpeavtalet mellan NREP och Grandholm Fastigheter.

Grandholm Fastigheter har erfarenhet av utvecklingsarbete som innebär tillförande av attraktiva bostäder i anslutning till vård och handel – exempelvis vid Salem Centrum som bolaget i dag äger. Nu tar bolaget vid det utvecklingsarbete som NREP påbörjat vid Saltsjöbaden Centrum.

I dag, 15 januari, sker överlämningen av Saltsjöbaden Centrum till Grandholm Fastigheter och förvaltningsuppdraget har gått till Paliros AB.

Published: januari, 15 2020