NREP stärker upp i Sverige för 2021

februari 2, 2021

Fastighetsinvesteraren NREP fortsätter att växla upp verksamheten och ambitionerna för 2021. I fjol reste bolaget Nordens största fastighetsfond, genomförde cirka 50 fastighetsinvesteringar och rekryterade ett hundratal nya medarbetare i Norden. Nu tillsätts elva nya roller i det svenska teamet och Sverigechefen Stefan Wallander ser utrymme för att rekrytera ytterligare ett trettiotal personer till det svenska kontoret under året.

2020 blev ett intensivt tillväxtår för den nordiska fastighetsinvesteraren NREP. Den senast resta fonden landade på närmare 20 miljarder kronor och blev därmed den största fastighetsfonden i Norden. Under fjolåret klev även stiftelseägda Novo Holdings in som minoritetsägare och bolaget accelererade användningen av AI-teknik i fastighetsutvecklingen genom ett nytt partnerskap med Spacemaker. I slutet på 2020 passerade organisationen 300 medarbetare i Norden – en ökning med cirka 100 personer sedan 2019.

Ambitionerna för 2021 är fortsätt höga. Med fortsatt fokus på att utveckla kundorienterade fastigheter med hållbar inriktning tillsätts nu elva nya tjänster i det svenska teamet.

“Vår tillväxt har möjliggjorts av att vi fokuserat rätt. Det finns en fortsatt utbredd efterfrågan på våra fastighetsprodukter och vi ser stora möjligheter framåt, både i Sverige och utanför landsgränserna. Nu är jag stolt över att vi attraherat flera kompetenta personer som delar våra ambitioner och värderingar. Tillsammans är jag säker på att vi kan lyfta NREP till nästa nivå och framåt ser jag att vi kommer att kunna växa teamet med ytterligare cirka 30 personer under året”, säger Stefan Wallander, VD för NREP i Sverige.

Hugo Martinsson ansluter till NREP med fokus på affärsutveckling och transaktioner inom flera olika fastighetssegment, så som handel och kontor. Martinsson har tidigare erfarenhet från hyresbostäder, hotell och retail. Till transaktionsteamet ansluter även Erik Fogelström som tidigare haft ett internship hos NREP. Martin Isaksson rekryteras som förvaltare av kommersiella fastigheter och blir ansvarig för kontraktsförvaltning, uthyrning och vidareutveckling.

Olle Berglund har rekryterats till NREPs gren för samhällsfastigheter, Altura, och ska arbeta med affärsutveckling i Stockholmsregionen. Till bostadsteamet ansluter projektutvecklaren Markus Bley.

Jakob Olofsson blir ny Investment Controller, Mathilda Hanson börjar som Office Coordinator och Frida Dahlberg som tidigare arbetat som PA och inom Group Support på NREP ansluter till det växande Investor Relations-teamet.

Till NREPs gren för logistikanläggningar, Logicenters, ansluter tre nya medarbetare till den svenska organisationen. Rebecca Axelsson rekryteras som arkitekt och både Peter Zekovic och Johan Bäcklund tillträder som biträdande projektledare.

Den stärkta organisationen ska fortsätta växa NREPs kapacitet och plattformar – Logicenters är i dag den största aktören inom logistikfastigheter i Norden, med 1,3 miljoner kvadratmeter logistikutrymme. Altura har ett tjugotal äldreboendeprojekt i Norden och bostadsgrenen inom NREP har cirka 1 000 lägenheter under produktion i Sverige.

Published: februari, 2 2021