NREP tar in Heather Mulahasani som ny partner för att utforska investeringsmöjligheter inom infrastruktur

februari 21, 2022

 

Fastighetsinvesteraren NREP rekryterar Heather Mulahasani till ny partner. Med gedigen erfarenhet inom fastighet och infrastruktur kliver hon in i en nyckelroll när bolaget fortsätter utforska hur NREP kan vara en del i att lösa urbana utmaningar.

Nordens ledande fastighetsinvesterare NREP växer med en ny partner när Heather Mulahasani kliver in i bolaget. Heather kommer närmast från Goldman Sachs där hon under de senaste 20 åren haft ledande roller, senast var hon en av två partners som ledde det europeiska infrastrukturteamet med ansvar för investeringarna i en infrastrukturfond på 2,5 miljarder dollar. Dessförinnan har Heather varit både Managing Director och partner i Goldman Sachs fastighetsteam där hon lett expansionen till nya marknader såsom Norden, Storbritannien, Frankrike, Spanien och Tyskland.

”Det känns fantastiskt att ha funnit en organisation med så djupt förankrat syfte. Jag kliver in i NREP med stor tillförsikt över bolagets förmåga och drivkraft att göra skillnad genom varje enskild investering. NREP:s nyfikenhet kring infrastruktur går i linje med min egen resa som grundar sig i fastigheter, för att sedan sträcka sig över fler aspekter av det urbana rummet. Städer står idag för över 70 procent av växthusutsläppen och för att få ner dem krävs ett helhetsgrepp kring hur vi planerar, bygger och förvaltar såväl byggnader som infrastrukturen runtomkring,” säger Heather Mulahasani.

Med Heather växer NREP:s partnergrupp till 17 partners, efter att de två långvariga medarbetarna Alfred Eklöf och Didde Maria Kristensens utnämndes i december ifjol. Utnämningarna är en viktig del av bolagets tillväxtsresa, där man det senaste året vuxit med cirka 200 anställda till att nu vara 500 medarbetare i åtta länder. Heather kommer ha sin bas i London där NREP:s team nu uppgår till 12 personer.

En hållbar stadsutveckling är helt avgörande för den gröna omställning som måste ske kommande år och den insikten ökar inte minst bland städernas beslutsfattare. För att klara omställningen behöver vi kombinera kompetenser inom fastighet och infrastruktur med ett långsiktigt helhetsperspektiv. I våra projekt i städer över Norra Europa ställs vi ofta inför olika infrastrukturrelaterade utmaningar, och med en bakgrund inom båda sektorer kommer Heather in med viktig expertis för att hjälpa oss att utforska detta vidare,” säger Stefan Wallander, vd för NREP i Sverige.

NREP är Nordens största fastighetsinvesterare och förvaltar tillgångar till ett värde av cirka 147 miljarder kronor. Bolaget har länge legat i framkant inom hållbarhet och nyligen satte NREP den ambitiösa målsättningen om att ha en koldioxidneutral fastighetsportfölj utan extern klimatkompensation redan år 2028. Några av bolagets spjutspetsprojekt i Sverige innefattar Nordens största solcellsanläggning på tak i Borås, hyresbostäder med netto-noll i energianvändning i Salem samt Idéfabriken som ämnar bli landets mest omfattande återbruksprojekt i Skarpnäck.

Published: februari, 21 2022