NREP utvecklar bostäder i Framtidens Stora Sköndal

december 11, 2020
Framtidens Stora Sköndal

Fastighetsinnovatören NREP har valts ut som en av aktörerna i utvecklingen av Framtidens Stora Sköndal i södra Stockholm. Med nytänkande idéer om miljömässig och social hållbarhet planerar bolaget ett kvarter med cirka hundra bostadsrätter kring en öppen och inbjudande gård. Den nya stadsdelen ska byggas på starka värderingar kring hållbarhet – såväl i arkitektur och gestaltning som miljö, sociala hänsynstaganden och hur ny teknik kan förenkla livet.

NREP fortsätter sin tillväxt inom innovativ bostadsutveckling i Stockholmsregionen. Nu har bolaget fått förtroendet att bygga ett kvarter i den andra etappen av Framtidens Stora Sköndal. Avtalet är tecknat med Stora Sköndals Framtidsutveckling som ägs av Stiftelsen Stora Sköndal.

Framtidens Stora Sköndal är inget vanligt stadsutvecklingsprojekt. Det ska bli en stadsdel med hållbar livskvalitet som utgångspunkt. Inkludering, mångfald och variation, men framför allt hållbarhet ges stort fokus. I en nära samverkansprocess ska projektets aktörer tillsammans hitta metoder, processer och aktiviteter som bygger social hållbarhet i området. Allt för att ge människor nya och positiva förutsättningar att leva och växa.

”Vi ser fram emot att vara med i utvecklingen av Framtidens Stora Sköndal. Här går man från ord till handling i hållbarhetsfrågan på flera plan. Särskilt stolta är vi över att ha blivit valda utifrån vårt starka fokus på hållbarhet och vi vill bidra med nytänkande idéer som verkligen gör skillnad på lång sikt”, säger Rickard Langerfors, Bostadschef på NREP.

Etapp 2a av Framtidens Stora Sköndal omfattar cirka 1 000 bostäder. NREPs kvarter innehåller cirka 100 bostadsrätter och byggs kring en öppen och inbjudande gårdsmiljö med både privata uteplatser och gemensamma träffpunkter. Gedigna naturmaterial som tegel, natursten, plåt och trä samspelar med befintlig bebyggelse och natur. I ett av kvarterets hörn planeras en kommersiell lokal med entré mot gatan, som ger området ännu mer liv och rörelse. Det planeras även gröna tak med solpaneler och takterrasser.

”Jag är övertygad om att NREP kommer bidra med både kunskap och engagemang i arbetet med Framtidens Stora Sköndal. Deras ambition att vilja bidra till bättre och mer hållbara samhällen går helt i linje med hur vi vill att den nya stadsdelen ska växa fram”, Tomas Krywult, vd och fastighetschef, Stora Sköndals Framtidsutveckling.

Framtidens Stora Sköndal är lead partner i innovationsprogrammet Viable Cities med KTH som värdorganisation. Viable Cities är den hittills största satsningen som genomförts i Sverige på forskning och innovation om smarta och hållbara städer på medborgarnas villkor. Programmet samlar över 80 aktörer från många olika forskningsfält, näringsliv, offentlig verksamhet och civilsamhälle. Fokusområden utgår från medborgarnas intressen, drivkrafter och behov och genomförs med tydlig medborgarinvolvering.

Bild: Tidig visionsbild av kvarteret. Illustration: TMRW

Published: december, 11 2020