Fribo Holte 

hemtrevlig miljö för äldre

Under de kommande tio åren kommer antalet äldre över 80 år att öka kraftigt i Rudersdal kommun, norr om Köpenhamn. Det kommer att finnas ett stort behov av nya äldreboenden och NREP bygger nu ”Fribo Holte”, en genomtänkt lösning som naturligt smälter in i de gröna omgivningarna.

Utformningen har inspirerats av radhus med trädgårdar och skapar en trygg och hemtrevlig känsla för både de äldre och de anhöriga som kommer på besök. Samtidigt är byggnaden utformad för att vara en optimal arbetsmiljö för vårdpersonalen.

fribo-holte

Med fokus på välbefinnande

Designkonceptet för våra äldreboenden baseras på forskning med särskilt fokus på demens, något som fyra av fem äldre på äldreboenden har. Promenader är en aktivitet som visat sig ha en lugnande inverkan hos personer som har demens och vi arbetar därför aktivt med utformningen av äldreboendets trädgård. På Fribo Holte utvecklas trevliga, gröna vägar både inomhus och utomhus som tryggt leder runt de äldre med enkel navigering.

Med Fribo Holte har vi arbetat för att minska miljöpåverkan genom att använda solcellspaneler på taket och separerande avloppssystem. Inomhusklimatet är minst lika viktigt och Fribo Holte har utformats för att få ren luft utan drag i kombination med mycket dagsljus genom stora fönster.

Senior-Living_Dancing-couple

Om projektet

  • Projekttyp: Äldreboende

  • Plats: Holte, Rudersdal kommun, Danmark

  • Storlek: 72 lägenheter

  • Utvecklare: NREP

  • Vårdoperatör: Altiden

  • Arkitekt: Rubow Arkitekter

  • Entreprenör: Jørgen Friis Poulsen

  • Färdigställande: 2021