Pilot för geoenergi

Ban­brytande upp­värmning

För att åstadkomma uppvärmning med så låg klimatpåverkan som möjligt har NREP genomfört ett pilotprojekt för ett nästintill utsläppsfritt, medeldjupt geoenergisystem vid vår logistikanläggning vid Koskelonkuja i Finland.

Projektet var det första i sitt slag med ett geoenergisystem som kan både värma och kyla stora fastigheter med så gott som inga utsläpp alls.

Koskelonkuja_property

Prisvärd värme, utan CO2-utsläpp

Geoenergilösningen har utvecklats av QHeat och kan producera upp till 40 gånger mer värmeenergi än med vanlig jordvärme. Borrningen av den djupgeotermiska brunnen startade i juli 2019 och värmeproduktionen påbörjades i januari 2020.

Systemet förväntas producera mer än 1 000 MWh värmeenergi om året, vilket motsvarar värmeförbrukningen för ungefär tre lägenhetshus. Det medeldjupa geoenergi­systemet täcker därmed 60–80 procent av värmebehovet i den 16 000 kvadratmeter stora logistikanläggningen som ligger i anslutning och tekniken möjliggör även kylning av fastigheten under sommaren.

Om projektet

  • Project type: Pilotprojekt för ett utsläppsfritt, medeldjupt geoenergisystem i ett stadsområde

  • Plats: Vid logistikanläggningen i Koskelonkuja, Espo, Finland

  • Värmekapacitet för: 20 000 kvm

  • Årliga besparingar: 45-50 000 EUR

  • Färdigställande: 2020

  • Potentiell effekt: I Finland har djup geoenergi potential att uppnå 95 procent lägre koldioxidutsläpp och minskade energikostnader med 20 procent jämfört med vanlig fjärrvärme

En grön framtid under våra fötter

Medeldjup geoenergi möjliggör produktion av värme och kyla med nästintill noll utsläpp för stora fastigheter, på platser där det annars skulle vara omöjligt att uppnå energiproduktion med låga utsläpp – exempelvis i tätbebyggda stadsområden.

Avancerad borrteknik och metoder för värmeutvinning gör det möjligt att möta slutanvändarens behov av vattentemperatur (40 grader), genom den 2 kilometer djupa brunnen. Uppsamlingsröret är vakuumisolerat, vilket gör att så gott som ingen värme går förlorad. Effektiva pumpsystem i industriskala som placeras nära slutanvändaren gör det dessutom ekonomiskt och praktiskt möjligt att återanvända spillvärme.

  • ”Uppvärmning av byggnader motsvarar runt en fjärdedel av den totala energiförbrukningen, som till största delen produceras av fossilt bränsle. Det enda sätt vi kan nå vårt mål om att bara använda förnybar energi i våra fastigheter är att genomföra pilotprojekt och skala upp nya lösningar, såsom djup geoenergi.”

    Jani Nokkanen