solcells­system slår rekord

Störst i norden

Taken på logistikfastigheter är optimala för att installera solcellsanläggningar. Därför nyttjar vi dessa takytor för att producera grön energi till både fastigheterna och elnätet.

Ovanpå den 83 000 kvadratmeter stora logistikanläggningen Solskenet i Borås installerar vi den största solcellsanläggningen på tak någonsin i Norden.

2,6 M KWH till det lokala elnätet

Med en total yta 60 000 kvadratmeter, motsvarande nästan nio fotbollsplaner, kommer systemet att ha en kapacitet på 5 MWp och beräknas kunna producera 4 GWh el per år. Det motsvarar det årliga elbehovet för 1 800 elbilar eller 800 hushåll.

Förutom att täcka fastighetens elbehov förväntas anläggningen bidra med 2,6 kWh solel till elnätet.

Solcellsanläggningen ligger i linje med NREPs ambition att övergå till 100 % förnybar el för alla sina byggnader fram till 2025.

Om projektet

  • Projekttyp: Solkraftverk på tak med en kapacitet på 5 MWp

  • Plats: Borås, Sverige

  • Beräknad produktion: 4 GWh / år

  • Storlek: 60 000 kvm

  • Fastighet: Ovanpå den 83 000 kvm stora logistikanläggningen ’Solskenet’

  • Leverantör: Solkompaniet

  • Färdigställande: 2021

  • ”Elanvändningen i fastigheter ökar och det är helt avgörande för en grön omställning i samhället att minska koldioxidutsläppen från fastigheter. Vi vill gå i bräschen för en hållbar utveckling inom vår bransch och har satt upp ett tydligt mål om att driva alla våra fastigheter med 100 procent förnybar el. Det här projektet gör stor skillnad och ger samtidigt ett viktigt hopp för framtiden.”

    Claus Mathisen, Group CEO