woody

byggs i trä, värms med bergvärme

Byggnader ligger bakom en tredjedel av koldioxidutsläppen i Finland och på nordisk basis står fastighetsbranschen för hela 40 procent av utsläppen. Woody och andra projekt som adresserar detta är därför minst sagt viktiga.

Med målsättningen att skapa en mer hållbar byggd miljö utvecklar NREP över 300 bostäder i trä, på tre platser i Esbo och på en plats i Åbo. Genom utvecklingen tar vi ett nytt steg för träbyggnation i Finland. Uppvärmning kommer ske genom bergvärme i syfte att minska utsläppen i driften. Ett avgörande val för att minska klimatpåverkan mot bakgrund av att fastigheter står för nästan 40 procent av den totala energiförbrukningen i Finland.

Miskande utsläpp i byggfasen

Prefabricerade byggmoduler i trä bidrar till att minska utsläpp som orsakas under byggfasen och byggnadens hela livscykel.

Koldioxidavtrycket från träbyggnader är mindre än från byggnader i andra material och avtrycket kan ytterligare minskas genom att trä binder koldioxid på lång sikt.

Illustrative pictures: Lundén Architecture Oy

Prefabricerade lägenhetsmoduler är en resurssmart metod som optimerar byggandet, skyddar modulerna från fukt tack vare en mer kontrollerad tillverkningsmiljö och bidrar till att minska materialavfallet betydligt.

Bygg- och fastighetssektorn spelar en avgörande roll för att implementera bättre lösningar och minska utsläppen av växthusgaser för att uppnå en mer hållbar framtid. Bostäderna i trä har utvecklats i samarbete med byggbolaget Lehto Group och de prefabricerade byggmodulerna kommer att tillverkas i Lehto Groups finska fabrik i Hartola.

Om projektet

  • Projekttyp: Bostadsutveckling

  • Plats: Tre platser i Esbo, en plats i Åbo

  • Storlek: Drygt 300 lägenheter, byggda i trä

  • Färdigställande: 2022–23

  • Hållbarhetsprofil: Användning av trä i konstruktionen, prefabricerade moduler, uppvärmning med bergvärme

  • ”Vi på NREP har som mål att ta fastighetsbranschen mot ett lägre koldioxidavtryck genom att vara en föregångare för bättre lösningar i Norden. Trä är ett mångsidigt, förnybart byggmaterial och genom att bygga med det kan fastigheternas koldioxidavtryck minskas. Vi är stolta över att kunna stärka träbyggnadsindustrin i Finland och bidra med nya, mer hållbara bostadslösningar i de växande städerna Esbo och Åbo.”

    Jani Nokkanen