HÅLLBARHET

MÅLSÄTTNINGAR

Socialt

Erbjuda fler människor mer ekonomiska och berikade levnadssätt

Möta förbisedda behov genom produkter som fokuserar på både kunden och samhället. (SDG 11.3, 11.6, 11.7)

Bygga miljöer som främjar fysisk, social och mental hälsa. (SDG 3.4)

Ekologiskt

Minska koldioxidavtrycket och resursanvändningen

Stå för innovation och optimera byggnadsdesign, materialval och materialflöden. (SDG 12.2, 12.5, 12.8, 15.5, 15.A)

Säkerställa energieffektivitet och öka energiproduktion från förnybara källor. (SDG 7.2, 7.3, 7.A)

Skapa långsiktigt, motståndskraftigt värde, och avkastning

Adressera strukturella och systematiska utmaningar.

Tillämpa en cirkulär ekonomi och en långsiktig affärsmodell för att skapa bättre lösningar.

 • ”Att ha en positiv inverkan är avsiktligt och helt i linje med NREPs värderingar. Vi tror att ’making real estate better’ är en enorm möjlighet att berika människors liv och bidra till en mer hållbar värld. Vi tror också att det är en unik möjlighet till tillväxt, stabil avkastning och konkurrensmässiga fördelar. Vi drivs av ett syfte och ser det som vårt moraliska ansvar. Fastighetsbranschen har hamnat på efterkälken, och i mångt och mycket varit fast i en kortsiktig syn på värdeskapande. Vi har istället ett långsiktigt, holistiskt perspektiv och ett nytt sätt att se på kundbehov, produktlösningar och samarbeten – på ett sätt som levererar både ekonomiskt värde och mervärde för samhället.”

  Claus Mathisen, Group CEO
 • Mål för 2025

  Totalt 30 000 bostäder år 2019-2025 som adresserar bostadbehov bland förbisedda grupper eller som har hyresnivåer avsedda för personer med medianinkomst eller lägre

 • Mål för 2025

  Minska energi- och koldioxidanvändningen enligt CRREMs plan för 1,5 grader

 • Mål för 2025

  100 procent av elen från förnybara energikällor

 • Mål för 2025

  >30 MW ny kapacitet för lokalproducerad förnybar energi

 • Mål för 2025

  Hållbarhetscertifiera 100 procent av nyutvecklingsprojekten

 • Mål för 2025

  100 procent av nya utvecklingsprojekt och större renoveringar ska genomgå livscykelanalyser av dess klimatpåverkan i tidigt skede

Hur kan vi göra skillnad?

När vi frågar oss själva hur vi kan nå våra målsättningar försöker vi förstå hur vi kan bidra till resultat som annars inte skulle ha blivit verklighet. Genom att gå från ambition till handling bidrar NREP på tre viktiga sätt:

• Identifiera systematiska utmaningar som inte adresserats tillräckligt – och investera för att möta dessa.

• Innovation för att introducera bättre lösningar på marknaden och bygga en utökad kapacitet.

• Bidra med de resurser och den operativa kompetens som krävs för att skapa resultat som annars inte skulle uppnåtts.

Projekt

Norra Vitsippan

Bostäder som når netto noll-energi Läs mer

Norra Vitsippan

Bostäder som når netto noll-energi Läs mer
windows

Upcycle Studios

En ny nivå av återbruk Läs mer

Upcycle Studios

En ny nivå av återbruk Läs mer

Resource Rows

Spillmaterial blir till nya bostäder Läs mer

Resource Rows

Spillmaterial blir till nya bostäder Läs mer

Pilot för geoenergi

Banbrytande, utsläppsfri uppvärmning Läs mer

Pilot för geoenergi

Banbrytande, utsläppsfri uppvärmning Läs mer