Fastighets­segment

Investerar där det gör skillnad

Många huvudstäder i norra Europa växer snabbt och står därför inför flera utmaningar. Vi fokuserar på att tillgodose de behov som uppstår till följd av långsiktiga strukturella och demografiska trender genom att skapa bättre fastighetslösningar med ett kundcentrerat tänkande. För att bidra till ett mer hållbart och hälsosamt samhälle omprövar vi kundbehov, produktlösningar och samarbeten med intressenter. Vi strävar efter att skapa mervärde genom att prioritera slutanvändarens behov för att uppnå en stor effekt för samhällen med en låg klimatpåverkan.

 

Övriga segment

Utöver våra primära segment är vi också aktiva i andra, lokala fastighetsprojekt som bidrar till att skapa levande miljöer och områden.