Lösningar

Fastig­heter med fokus på kunden

Fastigheter utgör världens största produktkategori. Ironiskt nog är det antagligen även den bransch med störst brist på kundfokus. På NREP vill vi ta ett nytt grepp – i en bransch som i stor utsträckning ser fastigheter som en finansiell tillgång, ser vi istället en produkt med en användare, vår kund.

Vi utvecklar fastighetslösningar med kundorienterade koncept. Fastigheter som löser problem och skapar värde på riktigt. Alla våra lösningar skiljer sig åt eftersom de adresserar olika utmaningar, möter olika behov och är specifikt framtagna för respektive kundgrupp. Men gemensamt för alla lösningar är kombinationen av djup kundinsikt, värdeskapande koncept och en framåtlutad inställning till hållbarhet.

Lär dig mer om våra lösningar och dess koncept:

Agorahaverne

Co-living för seniorer, med fokus på hållbarhet

Plushusene

Co-living över generations­gränser

Logicenters

Moderna logistikanläggningar

Woods

Kontor att utvecklas i – för medarbetare och verksamheter

UMEUS

En ny generation studentbostäder

people in kitchen

Juli Living

Bostäder för en modern livsstil

Altura

Äldreboenden som stimulerar välbefinnande

Noli Studios

Flexibla bostäder för moderna stadsbor

  • Från byggnader till människor

    “Branschen har traditionellt sett betraktat fastigheter som en tillgångsklass, men när man utvecklar fastigheter behöver man ta till sig kundens perspektiv. Den är en övertygelse som har lett oss till att bli väldigt kundorienterade.“
    Claus Mathisen, Group CEO