Stads­utveckling

Levande stadsdelar

När städer växer blir behovet av att ha en helhetssyn på stadsutveckling tydligt. Om utvecklingen av nya områden lämnas åt slumpen riskerar de att sakna en egen identitet och balans – och ifall befintliga områden försummas helt kan de lätt hamna i en nedåtgående spiral.

Stadsutveckling är komplext och det finns ingen modell som passar allt. Enligt vår erfarenhet krävs samarbete över flera discipliner där olika intressenter arbetar tillsammans med ett holistiskt perspektiv, för att verkligen fånga upp alla dimensioner av livet i en stadsdel. Det låter komplicerat, och är trots det enklare sagt än gjort.

Fastigheter är nästan alltid en del av lösningen för lyckad stadsutveckling. På Nrep är vi övertygade om att en stark mix och ett brett utbud av möjligheter är avgörande för att skapa levande stadsområden där människor trivs att bo och leva. Vi tror på kombinationen av ett kommersiellt utbud, som som butiker och restauranger, kommunal service, öppna utomhusytor och varierade bostadstyper.

För att åstadkomma en positiv inverkan som kvarstår på sikt behövs ofta ett nära samarbete mellan alla intressenter och samverkan mellan den offentliga och privata sektorn.

Faktorer som driver förändring

En kombination av följande 10 insatser ser vi ofta är en del i att åstadkomma framgångsrika stadsutvecklingsprojekt, nybyggnationer och att ge nytt liv till nedgånga områden:

 1. Förbättra infrastrukturen
 2. Addera nya funktioner
 3. Omvandla utomhusområden
 4. Variera bostadstyper och ägandeformer
 5. Renovera och uppgradera byggnader
 6. Stötta fysiska och sociala insatser
 7. Samarbeten mellan offentlig och privat sektor
 8. Utveckla nya lokalsamhällen
 9. Diversifiera områdesgränser
 10. Bygga varumärke och attraktion för området
 • Partnerskap med C40 för gröna och blomstrande kvarter

  Den plattform vi ingår i, Urban Partners, har gått samman med det globala borgmästarnätverket C40 för att finansiera ett nytt program för gröna och blomstrande kvarter där vi testar konceptet ”15-minutersstaden” och ger städer möjlighet att implementera ambitiösa koldioxidneutrala stadsdelar med människor i centrum.


Samarbete och engagemang

Nrep stödjer International Federation for Housing and Planning (IFHP) och arbetar med olika forskningsprojekt för stadsutveckling, exempelvis genom Knowledge Centre for Housing Economics (av Realdania) och Urban Land Institute.

Vi samarbetar med kommuner för utveckling av stadsdelsområden och ingår även i Urban Advisory Panel for the Mayor of Technical and Environmental Affairs i Köpenhamns stad.

Ett nytt Tingbjerg

En av våra mest ambitiösa satsningar hittills innefattar arbetet med att rusta upp och utveckla Tingbjerg, ett stort, utsatt bostadsområde i Köpenhamn.

Arbetet leds av Köpenhamns tidigare borgmästare Jens Kramer Mikkelsen, som nu är Director of Urban Development inom Nrep. Vi samarbetar med kommunen och de lokala allmännyttiga bostadsbolagen för att skapa en långsiktig, hållbar och positiv förändring.

Som en del av en holistisk plan bygger Nrep mer än 1 000 nya bostäder. De utformas för att resursstarka invånare ska kunna uppgradera sitt boende i Tingbjerg, istället för att flytta från området – samtidigt som det attraherar unga familjer från hela Köpenhamnsområdet.

 • ”Mitt livsverk har handlat om hur vi kan utveckla blomstrande, inkluderande städer och bostadsområden. Komplexiteten gör en ödmjuk, och framgång kräver en vilja att verkligen förstå den lokala kontexten och ett samarbete mellan flera discipliner för att hitta lösningar.”

  Jens Kramer Mikkelsen, tidigare borgmästare för Köpenhamn, nu Director of Urban Development, Nrep

Nordhavn

CPHs mest ambitiösa stadsutvecklingsprojekt

Helsingfors flygplats

Airport area

Ett lyft för det växande flygplatsområdet