om oss

Förbättrar urbana ytor

Städer är dynamiska, ständigt föränderliga och komplexa system. Redan idag är de hem för majoriteten av världens befolkning och står för 70 procent av de globala utsläppen. År 2050 förväntas befolkningen som bor i städer öka med nästan 3 miljarder människor till 70 procent, vilket kräver att det byggs motsvarande ett New York City varje månad.

Detta innebär att städernas framtid står inför flera utmaningar – miljömässiga, samhälleliga och ekonomiska – och att det finns ett akut behov av att ta itu med klimatförändringar, överkomliga priser, konsumtion och hälsofrågor för att stödja stadsområdena när de utvecklas.

NREP är organiserat kring människor, kapital och idéer för att hitta lösningar på denna breda uppsättning urbana utmaningar. Med vår grund inom fastigheter har vi en omfattande förståelse för en av de mest avgörande aspekterna av en stad – den byggda miljön.

Se hur vi förändrar den byggda miljön

En urban katalysator

NREP grundades 2005 på den enkla idén att fastigheter, världens största produktkategori, är redo för en förändring. Sedan dess har vi arbetat för att driva denna förändring och förbättra den byggda miljön till förmån för kunder, samhällen och städer.

Vi är fast beslutna att leda och påskynda vägen mot en koldioxidneutral sektor och vår målsättning är att minska koldioxidutsläppen från vår fastighetsportfölj redan 2028 – från såväl drift som inbyggd koldioxid.

NREP har varit banbrytande inom hållbarhet i den byggda miljön i flera år. Vi har skapat världens första 100 % återvunna betongbyggnad, världens första djupa geotermiska brunn för att spara 95 % CO2, och utvecklar för närvarande världens första storskaliga fastighetsprojekt för att anpassa oss till FN:s alla 17 hållbara utvecklingsmål.

För att ytterligare påskynda den gröna omställningen investerar vi i grön teknik med potential att spara gigaton koldioxidutsläpp, exempelvis en cleantech-lösning som injicerar återvunnen CO2 i färsk betong, en digital tvilling som hjälper till att minska energianvändningen och AI-driven teknik för att optimera planeringen av byggnader och stadsutvecklingsområden i tidiga skeden.

Dessutom strävar vi efter att stödja den hållbara omställningen med fokus på gröna finansieringslösningar och utforska ytterligare investeringar i gröna lösningar som stödjer det urbana ekosystemet.

Det finns ingen enskild lösning för att förbättra städer. Därför investerar NREP över det urbana ekosystemet för att göra städer mer motståndskraftiga, hållbara, rättvisa och beboeliga för kommande generationer.

0+

specialiserade medarbetare

0

miljarder EUR i total AuM

0

länder med NREP-kontor

0

miljoner kvadratmeter under förvaltning

0

stöttade tech-bolag

0

miljard EUR i AuM för vår kreditverksamhet

  • ”Min ambition är att vi ska kunna inspirera och visa en ny väg framåt. Genom att samarbeta med alla våra intressenter vill vi skapa lösningar som är bättre för vår värld.”

    Claus Mathisen, Group CEO

Privatägt, med Novo Holdings som delägare

NREP är majoritetsägt av partners, med Novo Holdings som den största individuella ägaren. Novo Holdings är helägt av och genererar avkastning till Novo Nordisk Foundation, en av världens största välgörenhetsstiftelser. Utöver delägarskapet investerar Novo Holdings även i NREPs projekt, tillsammans med pensionsfonder och andra institutionella investerare.

NREP leds av CEO Claus Mathisen. Styrelseordförande är Mikkel Bülow-Lehnsby. I Sverige leds teamet av Sverigechefen Stefan Wallander.

  • Ledning

    Läs mer om NREPS:s ledning, partners och styrelse

Vår värdegrund

  • SYFTE: Vi förbättrar den byggda miljön för att berika människors liv

  • KULTUR OCH VÄRDERINGAR: Vi är en familj som består av nyfikna, driva människor som är entreprenöriella, ständigt lärande och omhändertagande

PROFIT WITH A PURPOSE

Varje år avsätter vi 10 procent av vår vinst till N-Power Fund, ett program som syftar till att stödja välgörenhetsarbete. Alla NREPs medarbetare kan föreslå välgörenhets­organisationer att stötta och när ett förslag blivit godkänt bidrar fonden finansiellt och medarbetare kan avsätta arbetstid till att engagera sig i projektet.

N-Power Fund är bland annat en grundande partner av Human Practice Foundation och är aktiv i organisationens styrelse och projekt. Andra exempel på projekt som stöttats av fonden innefattar mikrolån till entreprenörer i Afrika och det innovativa projektet UN Live som arbetar med att nå ut med FNs globala hållbarhetsmål.

Nyligen stöttade N-Power Fund ett härbärge för unga, bostadslösa människor i Köpenhamn, samt en verksamhet som utbildar nyanlända personer i Finland till att bli data scientister och experter på maskininlärning.

Kort historik

Likt många andra startups började NREPs resa hemma i en källarvåning. För 17 år sedan beslöt sig Mikkel Bülow-Lehnsby och Rasmus Nørgaard för att följa sin entreprenörsdröm och starta ett bolag med en simpel, om än kraftfull, idé: Fastighetsbranschen står redo för förändring.

Rickard Dahlberg anslöt tidigt och tillsammans grundade de vad som då kallades ”Nordic Real Estate Partners” till att bli en värderings­driven, meningsfull investerare.

I dag har NREP vuxit till att bestå av ett stort team som finns i åtta olika länder. Bolaget förvaltar miljontals kvadratmeter fastighetsyta i Sverige, Danmark, Finland Norge och Polen – och grundarna Mikkel, Rasmus och Rickard är fortfarande högst aktiva inom NREP.