Driver verklig förändring

Fastigheter spelar en avgörande roll i våra stadsmiljöer. Byggnader är inte bara tegel och cement. De är också platsen där vi bor, arbetar och leker. Det är helt enkelt inom byggnadernas väggar som vi tillbringar större delen av våra liv. Urbaniseringen ökar och för att möta den framtida efterfrågan i städerna krävs ett enormt behov av att bygga och optimera fastigheter. Men desto viktigare är att vi gör det på rätt sätt.

För att i takt med städernas växande skylines följer stora problem. Fastigheter står redan för 37% av de globala koldioxidutsläppen, vilket utsätter framtida generationer för risker. Utöver dess klimatpåverkan ses fastigheter ofta som en ren tillgång, vilket innebär att de verkliga behoven hos personerna som använder byggnaderna och omgivningarna runt omkring dem ofta glöms bort. Vi anser att dessa utmaningar är för stora för att ignoreras.

A change agent

Det är därför vi har byggt upp Nrep, en fastighetsinvesterare som har för avsikt att lösa verkliga problem för att åstadkomma långsiktiga förändringar. Genom att inta rollen som förändringsagent har vi investerat med övertygelse och i samarbete i mer än ett decennium och säkerställt att kapitalet inte bara är lämpligt för vinst, utan också för sitt syfte. Vi finns till för att driva verklig förändring inom fastighetsbranschen, för människor och miljön, med ett tillvägagångssätt som vilar på tre pelare:

Att minska koldioxidutsläppen i stor skala för att vår bransch ska kunna bidra till vår tids största utmaning och bli en del av lösningen. Med många års erfarenhet från banbrytande projekt, där vi utforskar sätt att minimera klimatpåverkan, vidgar vi vår påverkan genom kommersiell skala av lösningar för att påskynda förändringen inom branschen i stort. Vårt engagemang för en koldioxidneutral sektor är brådskande, långsiktigt och på riktigt.

Att investera där det är viktigt för alla intressenter att ompröva hur fastigheter kan lösa verkliga behov. Skräddarsy bostäder för studenter, familjer och äldre. Förbättra effektiviteten i logistiken, så att samhället kan fungera. Utveckla arbetsplatser som gör det möjligt för företag att växa. Skapa utrymmen och platser, där människor känner sig inkluderade och väl till mods. Vår investeringsstrategi bygger på medvind och möjliggörs av djup marknadsinsikt och långsiktigt kapital.

Att vara lokal och samarbeta för att maximera resultatet. Varje land, stad och samhälle är olika och därför arbetar vi med team på plats som har en djup förståelse för lokala behov, intressenter och kontext. För att fånga alla dimensioner av stadsdelar och områden krävs ett holistiskt synsätt. Därför ingår vi i partnerskap. Det stärker vår påverkan samtidigt som vi utvecklar vår verksamhet tillsammans med partners med likasinnade visioner.

Med ett starkt track record av genomförda projekt och ett högt förtroende bland lokalsamhällen och investerare består Nrep av ett team entreprenörer som vill göra skillnad och som vägleds av en stark nordisk värdegrund med fokus på en omtänksam, nyfiken och tillitsfull kultur.

0+

specialiserade medarbetare

0

miljarder EUR i total AuM

0

miljoner kvadratmeter under förvaltning

0

länder med Nrep-kontor

  • Vi har byggt upp en fastighetsinvesterare som är besluten att lösa verkliga problem för att åstadkomma varaktiga förändringar. Genom att oss an rollen som förändringsagent har vi investerat med övertygelse och i samarbete i mer än ett decennium, vilket säkerställer att kapitalet inte bara är lämpligt för vinst, utan också för sitt syfte.

    Rune Kock, CEO

Urban Partners investerar via en rad olika strategier. Förutom Nrep är de återstående två:

2150 – venture capital-bolag som investerar i teknikbolag med potential att accelerera den gröna omställningen och lösa urbana utmaningar.

Velo Capital – kreditplattform som erbjuder flexibla kreditlösningar för fastigheter och hjälper sina kunder att påskynda klimatomställningen.

Vår värdegrund

  • SYFTE: Vi driver verklig förändring inom fastighetssektorn, för människor och för miljön.

  • Mission : Vi är en familj som består av nyfikna, driva människor som är entreprenöriella, ständigt lärande och omhändertagande

  • KULTUR OCH VÄRDERINGAR: Vi är en familj som består av nyfikna, driva människor som är entreprenöriella, ständigt lärande och omhändertagande

Kort historik

Som alla bra startups började Nrep sin resa i en källare. 2005 beslutade Mikkel Bülow-Lehnsby och Rasmus Nørgaard att följa sin entreprenörsdröm och starta ett företag baserat på en enkel men kraftfull övertygelse: att fastigheter var redo för en förändring.

De två fick snabbt sällskap av Rickard Svensson-Dahlberg och tillsammans grundade de vad som då kallades Nordic Real Estate Partners för att bli en värderings- och syftesdriven investerare.

Idag har Nrep ett stort team som arbetar i åtta länder och förvaltar miljontals kvadratmeter fastigheter i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Polen och Tyskland – och är numer en del av plattformen Urban Partners.