om oss

Vi skapar bättre fastigheter

Fastigheter har en enorm påverkan på människors liv, inte minst eftersom vi tillbringar 90 procent av våra liv inomhus. Samtidigt spelar de en central roll i samhällsutmaningar som urbanisering och klimatförändringar. Trots det ses fastigheter ofta som en tillgångsklass utan hänsyn till människorna som ska vistas i lokalerna eller samhället i stort. Något som resulterat i att branschen saknat innovationskraft under en lång tid och är i stort behov av mer kundfokus – och en grön omställning.

Se HUR VI DRIVER FÖRÄNDRING

VI LEDER OMSTÄLLNINGen

NREP grundades med insikten att fastighets­branschen står redo för förändring. Vi ser fastigheter som världens största produkt­kategori och arbetar för att göra den byggda miljön bättre för kunder, städer och samhället i stort.

Vi har bestämt oss för att leda och accelerera utvecklingen mot en CO2-neutral fastighetssektor. Därmed har vi satt målet att uppnå en koldioxidneutral fastighetsportfölj 2028, långt före IPCCs målsättning om att nå netto noll vid 2050. Det omfattar både inbäddad koldioxid och utsläpp från driften av våra fastigheter – och ska uppnås utan klimatkompsation.

I flera år har NREP brutit ny mark för hållbara fastighetslösningar. Innan återbruk blev en trend skapade vi världens första byggnad av 100 procent återvunnen betong. Nu utvecklar vi det första storskaliga byggnadsprojektet i världen som går i linje med samtliga av FNs 17 globala mål för hållbar utveckling.

Vi har även byggt Nordens största solcellsanläggning på tak och den första djupgeotermiska brunnen som gör det möjligt att reglera temperaturen i en av våra stora logistikanläggningar – med 95 procent mindre CO2-utsläpp.

NREP grundades 2005. I dag är vi en ledande fastighetsinvesterare och innovatör i Norden. Vi tror på långsiktigt värdeskapande och har ett holistiskt perspektiv när vi utvecklar, förvaltar och investerar i våra kundorienterade fastigheter.

0

specialiserade medarbetare

0+

genomförda fastighetsinvesteringar

0

miljarder EUR i AuM

0

miljoner kvadratmeter under förvaltning

0

genomförda fastighetsinvesteringar under 2021

  • ”Min ambition är att vi ska kunna inspirera och visa en ny väg framåt. Genom att samarbeta med alla våra intressenter vill vi skapa lösningar som är bättre för vår värld.”

    Claus Mathisen, Group CEO

Privatägt, med Novo Holdings som delägare

NREP är majoritetsägt av partners, med Novo Holdings som den största individuella ägaren. Novo Holdings är helägt av och genererar avkastning till Novo Nordisk Foundation, en av världens största välgörenhetsstiftelser. Utöver delägarskapet investerar Novo Holdings även i NREPs projekt, tillsammans med pensionsfonder och andra institutionella investerare.

NREP leds av CEO Claus Mathisen. Styrelseordförande är Mikkel Bülow-Lehnsby. I Sverige leds teamet av Sverigechefen Stefan Wallander.

  • Ledning

    Läs mer om NREPS:s ledning, partners och styrelse

Vår värdegrund

  • SYFTE: Vi förbättrar den byggda miljön för att berika människors liv

  • MISSION: Vi skapar bättre fastigheter. Det gör vi genom att kombinera storslagna idéer och gedigna insikter, med långsiktigt kapital och entreprenöriella medarbetare

  • KULTUR OCH VÄRDERINGAR: Vi är en familj som består av nyfikna, driva människor som är entreprenöriella, ständigt lärande och omhändertagande

PROFIT WITH A PURPOSE

Varje år avsätter vi 10 procent av vår vinst till N-Power Fund, ett program som syftar till att stödja välgörenhetsarbete. Alla NREPs medarbetare kan föreslå välgörenhets­organisationer att stötta och när ett förslag blivit godkänt bidrar fonden finansiellt och medarbetare kan avsätta arbetstid till att engagera sig i projektet.

N-Power Fund är bland annat en grundande partner av Human Practice Foundation och är aktiv i organisationens styrelse och projekt. Andra exempel på projekt som stöttats av fonden innefattar mikrolån till entreprenörer i Afrika och det innovativa projektet UN Live som arbetar med att nå ut med FNs globala hållbarhetsmål.

Nyligen stöttade N-Power Fund ett härbärge för unga, bostadslösa människor i Köpenhamn, samt en verksamhet som utbildar nyanlända personer i Finland till att bli data scientister och experter på maskininlärning.

Kort historik

Likt många andra startups började NREPs resa hemma i en källarvåning. För 17 år sedan beslöt sig Mikkel Bülow-Lehnsby och Rasmus Nørgaard för att följa sin entreprenörsdröm och starta ett bolag med en simpel, om än kraftfull, idé: Fastighetsbranschen står redo för förändring.

Rickard Dahlberg anslöt tidigt och tillsammans grundade de vad som då kallades ”Nordic Real Estate Partners” till att bli en värderings­driven, meningsfull investerare.

I dag har NREP vuxit till att bestå av ett stort team som finns i åtta olika länder. Bolaget förvaltar miljontals kvadratmeter fastighetsyta i Sverige, Danmark, Finland Norge och Polen – och grundarna Mikkel, Rasmus och Rickard är fortfarande högst aktiva inom NREP.