Driver verklig förändring inom fastighetssektorn

  • Investerar för att förnya och minska koldioxidutsläppen från fastigheter.

Lösningar för behov

NREP står bakom flertalet kund­orienterade fastighetslösningar