ALTURA

Äldre­boenden för väl­befinnande

Parallellt med att behovet av äldreboende­platser ökar, saknar många befintliga boenden den lugnande och hemlika atmosfär som bidrar till välmående hos äldre.

Altura utvecklar äldreboenden med hög kvalitet som stimulerar välbefinnande för boende, deras anhöriga och vårdpersonalen. Till grund för fastigheternas utformning ligger forskning med särskilt fokus på demens i syfte att skapa en levnadsmiljö som bidrar till att de äldre kan hålla sig friska, sociala och känna lycka.

Stimulerande miljöer

Fastigheterna karaktäriseras av hemlika miljöer och enkel navigering. Planlösningen underlättar social interaktion och gemenskap genom öppna, inbjudande ytor. Här prioriteras grönska som tar sig uttryck i form av uppvärmda trädgårdar som kan nyttjas året om, växtlighet inomhus och tillgängliga utomhusmiljöer så som balkonger och terrasser.

För att möjliggöra en självständig vardag för de boende såväl som att skapa en bra arbetsmiljö för personalen integreras modern välfärdsteknologi i våra äldreboenden. Samtidigt ligger stort fokus på att boendet ska kännas tryggt och hemtrevligt – långt ifrån en institutionell känsla.

Konceptet är ett resultat av forskning, fokusgrupper och omfattande erfarenhet. Alturas handplockade team består av personer med lång erfarenhet av äldreomsorg och vård.

I syfte att minska fastigheternas klimatavtryck utvecklas äldreboendena med hållbara material och initiativ så som solpaneler och energieffektiva lösningar.

  • ”Jag vet själv hur ansträngt och stressigt det kan vara inom äldreomsorgen och min vision är att modernisera utvecklingen av dessa äldreboenden. Vi skapar hem för äldre där boende, anhöriga och personalen kan vistas och trivas i en hemtrevlig miljö.”

    Dorotea Stellmach, utbildad sjuksköterska och konceptutvecklare på Altura