CO2-NEUTRALA 2028

En CO2-NEUTRAL SEKTOR

Fastighetssektorns klimatavtryck är för stort för att ignorera – totalt står fastigheter för 40 procent av de globala utsläppen. Det är en bransch i aktut behov av bättre sätt att utveckla och drifta fastigheter. Vi på NREP har bestämt oss för att leda utvecklingen mot en koldioxidneutral sektor.

Vi har satt målet att ha en koldioxidneutral fastighetsportfölj 2028, långt före IPCCs målsättning om att nå netto noll vid 2050. Det omfattar både utsläpp från byggprocessen och driften av våra fastigheter.

VÅRA MILSTOLPAR


2023
• Minska inbäddad koldoixid med 30% på nya projekt jämfört med 2020
• Minska utsläpp från driften med minst 50% jämfört med 2020
• Alla nya projekt ska certifieras och klimatkompenseras
• 100% av all dokumentation ska vara på plats

2025
• Färdigställande av tre innovationsprojekt som vi kallar earth shots. De ska vara 100% koldioxidneutrala utan klimatkompensation, både sett till inbäddad koldioxid samt i driften. Läs mer om dessa projekt nedan. 

2028 och framåt
• 100% koldioxidneutral fastighetsportfölj, både sett till inbäddad koldioxid och från driften, utan extern klimatkompensation.

Innovationsprojekt som leder vägen. Vi kallar dem Earth shotS.

Begreppet ”moonshots” används ofta för att beskriva ambitiösa och banbrytande projekt, dock ofta utan kortsiktiga eller realistiska förväntningar på dess utfall. Vi på NREP tar oss nu an att utforska och genomföra tre innovationsprojekt med hög ambitionsnivå – och vi har en tydlig målsättning om att de ska gynna vår planet. Vi kallar dem earth shots.

Våra earth shots är innovativa fastighetsprojekt som ska bli 100 procent klimatneutrala, både sett till inbäddad koldioxid (byggprocessen och material) samt i driften, utan klimatkompensation. Det handlar om ett bostadsprojekt, ett logistikprojekt och en kontorsrenovering. Här kommer vi utforska nya vägar med ambitionen om hitta lösningar som kan skalas upp till hela vår fastighetsportfölj som ska vara koldioxidneutral 2028 utan extern kompensation.

I utvecklingen av dessa projekt kommer vi utforska nya sätt att se på byggprocesser och fastigheters utformning. I slutändan är målet att kunna identifiera innovativa lösningar som kan minska koldioxidutsläppen.

MOT netto noll CO2-utsläpp 2028

  • “Klimatkrisen blir alltmer akut för varje år. Vi är stolta över att leda vägen mot att minska fastighetssektorns klimatavtryck genom att utveckla praktiska verktyg och lösningar som branschen verkkligen behöver. Något som kommer hjälpa oss att nå den ambitiösa målsättningen till 2028. Men det räcker inte med uttalade åtaganden – vi behöver agera handlingskraftigt för att rädda vår planet och välkomnar fler samarbetspartners att ansluta till att gemensamt göra våra städer fria från koldioxid.

    Claus Mathisen, Group CEO

VÅR RESA ATT STÄLLA OM

NREP grundades med insikten att fastigheter är i behov för förändring. I flera år har vi brutit ny mark för hållbara fastighetslösningar och har utvecklat flertalet världsunika projekt: vi skapade vi världens första byggnad av 100 procent återvunnen betong från byggnaden som stod på platsen innan, vi har borrat den första djupgeotermiska brunnen som sparar upp till 95% av koldioxidutsläppen – och nu utvecklar vi det första storskaliga byggnadsprojektet i världen som går i linje med samtliga av FNs 17 globala mål för hållbar utveckling.

Med för att förändra en bransch som länge släpat efter i den gröna omställningen krävs bred samverkan inom vår sektor. Vi behöver samarbeta, agera och lära av varandra för att hitta bättre lösningar för vår planet.

Vår resa är inte perfekt. Men vi tror på transparens och delar våra framsteg och insikter. Här kan du läsa vår senaste hållbarhetsrapport.