Att minska koldioxidutsläppen från fastigheter

Minska koldioxidavtrycket från fastigheter

Fastighetssektorns klimatavtryck är för stort för att ignorera – totalt står fastigheter för 37 procent av de globala utsläppen av växthusgaser (GHG). Det är en bransch i aktut behov av bättre sätt att utveckla och drifta fastigheter. Vi på Nrep har bestämt oss för att leda utvecklingen mot en koldioxidneutral sektor.

Vi anpassar våra mål för minskade koldioxidutsläpp till Science-Based Targets Building Sectors riktlinjer, läs mer om processen.

 

Innovationsprojekt som leder vägen. Vi kallar dem Earth shots.

Begreppet ”moonshots” används ofta för att beskriva ambitiösa och banbrytande projekt, dock ofta utan kortsiktiga eller realistiska förväntningar på dess utfall. Vi på Nrep tar oss nu an att utforska och genomföra tre innovationsprojekt med hög ambitionsnivå – och vi har en tydlig målsättning om att de ska gynna vår planet. Vi kallar dem earth shots.

Våra earth shots är innovativa fastighetsprojekt som strävar efter så lågt klimatavtryck som möjligt sett till inbäddad koldioxid (byggprocessen och material) samt driften. Det handlar om ett bostadsprojekt, ett logistikprojekt och en kontorsrenovering. Här kommer vi utforska nya vägar med ambitionen om hitta lösningar som kan skalas upp till hela vår fastighetsportfölj.

I utvecklingen av dessa projekt kommer vi utforska nya sätt att se på byggprocesser och fastigheters utformning. I slutändan är målet att kunna identifiera innovativa lösningar som kan minska koldioxidutsläppen.

  • “Klimatkrisen blir alltmer akut för varje år. Vi är stolta över att leda vägen mot att minska fastighetssektorns klimatavtryck genom att utveckla praktiska verktyg och lösningar som branschen verkligen behöver. Men det räcker inte med uttalade åtaganden – vi behöver agera handlingskraftigt för att rädda vår planet och välkomnar fler samarbetspartners att ansluta till att gemensamt göra våra städer fria från koldioxid.

    Rune Kock, CEO

VÅR OFULLKOMLIGA RESA ATT STÄLLA OM

Kärnan i Nreps strategi bygger på vår strävan efter att hitta hållbara lösningar som kan skalas upp för att göra den byggda miljön mer miljövänlig.

Vi försöker ständigt förbättra oss och tänja på gränserna. Genom vårt tillvägagångssätt har vi testat och förfinat våra metoder, vilket har resulterat i flera innovativa resultat. Exempelvis har vi skapat en av världens första byggnader av 100 procent återvunnen betong. Just nu utvecklar vi ett storskaligt fastighetsprojekt med ambitionen att möta samtliga av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

Men för att förändra en bransch som länge släpat efter i den gröna omställningen krävs bred samverkan inom vår sektor. Vi behöver samarbeta, agera och lära av varandra för att hitta bättre lösningar för vår planet. Vår resa är inte perfekt. Men vi tror på transparens och att dela våra lärdomar. Här kan du läsa vår senaste hållbarhetsrapport.