LOGI­CENTERS

Vi möjliggör effektiv logistik

Effektiv logistik är grundläggande för att samhällen ska fungera och utvecklas. För att möta logistikoperatörers behov av flexibilitet och stötta deras tillväxt utvecklar Logicenters kvalitativa logistikanläggningar i de viktigaste lägena i Norden.

Som den största ägaren av moderna logistikanläggningar i Norden erbjuder Logicenters flexibla hyreslängder och finansieringslösningar. Kunderna får hjälp att hitta optimala lägen, utvecklingsprocesserna är effektiva och fastigheterna har moderna specifikationer. Bland Logicenters kunder finns logistikaktörer som DHL och Kuehne & Nagel, e-handelsbolag som Zalando och Amazon samt butiksaktörer som Foodservice Denmark och Axfood.

I framkant inom hållbarhet

Logicenters fokuserar på moderna fastigheter i lägen som möjliggör en effektiv logistikverksamhet – med kortare transporttider, optimerad energianvändning och produktion av förnybar energi på plats.

Solcellsanläggningar på tak är en viktig del av Logicenters hållbarhetsarbete. Den totala produktionen från anläggningar som är installerade, och under byggnation, beräknas till 260 000 MWh. På en logistikanläggning i Borås utvecklas nu den största solcellsanläggningen på tak i hela Norden, med en storlek på motsvarande nio fotbollsplaner och en kapacitet på 5 MWp.

Logicenters certifierar alla fastigheter enligt BREEAM. Ekologiska studier genomförs för att säkerställa biologisk mångfald och Logicenters arbetar aktivt med att tillgodose en god arbetsmiljö för kundernas personal.