Plus­husene

Co-living över generations­gränser

Allt fler aktiva människor är intresserade av att bosätta sig i en gemenskap av varierade åldersgrupper och med tillgängligt serviceutbud. Något som dock är svårt att hitta på bostadsmarknaden idag.

Plushusene är ett co-livingkoncept där de boende kan ta del av service och delta i gemensamma aktiviteter. Bostäderna är hållbart utvecklade radhus och lägenheter med närhet till grönområden, kollektivtrafik och stadspuls. Här finns även gemensamma lokaler, utomhusanläggningar och lekparker. Utvecklingen av Plushusene sker ofta i tätt samarbete med kommunerna och med stort fokus på de boendes behov och önskemål. Alla fastigheter miljöcertifieras och byggs med hållbara kvalitetsmaterial.

Stort serviceutbud

Konceptet balanserar fördelarna med att leva i en gemenskap och vikten av ett ostört privatliv. De egna bostäderna ger gott om utrymme och frihet att leva som de boende föredrar.

För att möta efterfrågan på gemensamma aktiviteter innefattar konceptet dessutom att en värd finns tillgänglig för att arrangera aktiviteter som de boende önskar. Här anordnas yogaklasser, löpgrupper, middagar, filmkvällar – eller helt nya traditioner som uppkommer bland de boende i Plushusene.

I dagsläget står vi inför att etablera 10-12 bostadskvarter med konceptet i Danmark. Plushusene är ett joint centure med CASA Group.

Good friends laughing and talking while preparing meals at table full of vegetables and pasta ready for cooking in kitchen