STADSDELS­CENTRUM

Lokala närcentrum

Lokala centrum har en viktig roll att spela för stadskärnor och mindre samhällen. Trots det har många centrum bortprioriterats och inte vidareutvecklats under en lång period.

Vår satsning ’Stadsdelcentrum’ bidrar till att ge nytt liv till dessa platser och förverkliga det värde som finns i närcentrum som både täcker invånarnas dagliga behov och utgör en levande plats lokalsamhället.

Allt du behöver i vardagen

Stadsdelscentrum fokuserar på att skapa tillgängliga, trygga och trevliga centrummiljöer. Invånarna kan ta del av ett brett utbud av service och tjänster, såsom vårdcentraler, skolor, livsmedelsbutiker men även attraktiva bostäder.

Närcentrumen syftar till att möta vardagsbehov i Storstockholms växande kommuner och förorter – och ha en positiv inverkan för invånare, kommersiella hyresgäster och kommuner i stort. Vi utvecklar fastigheterna med ett långsiktigt perspektiv och i nära samarbete med våra intressenter.

För att aktivt bidra till hållbar stads- och fastighetsutveckling sänker vi byggnadernas klimatpåverkan genom resurs- och energieffektiva åtgärder. Lokalerna drivs dessutom med helt förnybar energi.

Stadsdelscentrums geografiska fokus är Stockholmsregionen och det är ett joint venture med Grandholm Gruppen.