Norra Vitsippan i Salem blir Nreps första netto noll-energihus

oktober 1, 2020

Bostadsprojektet Norra Vitsippan ska nå netto noll energianvändning. Det innebär att fastigheterna ska producera lika mycket energi som de nyttjar under ett år. Ambitionen med satsningen är att utmana hur bostäder kan utvecklas mer hållbart, sett till både produktion och energianvändning. Hållbarhetsmålen ska nås genom bland annat solpaneler, bergvärme och materialval så som trästommar och grön betong.

Bristen på bostäder fortsätter att öka i storstadsregionerna. Samtidigt står bygg- och fastighetssektorn för en betydande andel av samhällets klimatpåverkan. Det är två utmaningar som både Nrep och Skanska adresserar långsiktigt. Fastighetsinvesteraren har under det senaste året intensifierat sin bostadssatsning och befinner sig i en stark tillväxtfas. I dagsläget har Nrep cirka 1 000 lägenheter i produktion i Mälardalsregionen. I Salem, beläget i Storstockholm, förvärvade bolaget hyresbostadsprojektet Norra Vitsippan från Skanska Hyresbostäder som står för utvecklingen. Projektet omfattar 108 hyresrätter fördelat på sju byggnader, som ska stå färdiga under 2021.

Nu är det beslutat att fastigheterna ska nå netto noll i energianvändning. På samtliga hustak installeras solfångare eller solceller som dels ska täcka alla sju fastigheters elbehov på årsbasis, dels vara en del av uppvärmningssystemet. Uppvärmning och tappvarmvatten genereras med ett innovativt system som kombinerar sol- och bergvärme, HYSS (Hybrid Solar System). Dessutom uppförs fastigheterna med hållbara material. Huskropparna utförs med trästommar och i projektet används Skanskas gröna betong..

”Nrep har högt ställda krav på våra projekt. Vi vill bidra till att möta behovet av fler attraktiva och prisvärda bostäder i Storstockholm där bostadsbristen är utbredd – och samtidigt flytta fram gränsen för hur vi kan utveckla mer klimatsmart. Norra Vitsippan blir ett modernt bostadsprojekt där hållbarhetsaspekten är central i såväl utvecklingsfasen som i förvaltningen av de färdiga fastigheterna. Jag ser fram emot den fortsatta processen och framförallt att under nästa år kunna välkomna de boende till smarta, hållbara hyresrätter”, säger Rickard Langerfors, bostadschef på NREP.

I utvecklingsfasen vidtar Skanska omfattande åtgärder för att projektets genomförande ska ha så hög hållbarhetsprofil som möjligt. Projektet kommer att utföras enligt Skanska Hållbar Hyresbostad. Det innebär att projektet har god standard för bland annat energi, dagsljus och vattenanvändning, men också att Skanska arbetar med att minimera produktionens miljöpåverkan och för att utforma fastigheterna på ett socialt hållbart sätt.

”Både Skanska och Nrep värderar hållbarhetsfrågorna högt, och det är glädjande att Nrep väljer att investera i projektet Norra Vitsippan där vi strävat efter att höja ribban inom hållbarhet. Att Nrep investerar i det här projektet visar på vårt gemensamma mål att ligga i framkant och ta nästa steg för en hållbar framtid ”, säger Britta Cesar Munck, regionchef Hyresbostäder, Skanska Sverige.

Ett steg mot att nå ambitiösa hållbarhetsmål
I syfte att utforska hur fastigheter kan byggas bättre ur ett miljöperspektiv har Nrep brutit ny mark för flera hållbarhetslösningar. Bland annat har bolaget utvecklat världens första byggnad med 100 procent återvunnen betong från fastigheten som stod på platsen innan, bostadsprojekten Resource Rows där fasaden består av tegel från gamla byggnader och Upcycle Studios där trä, cement och fönster återanvänds. Samtidigt har just energifrågan fått stort utrymme i bolagets hållbarhetsarbete..

”Nrep har som mål att ställa om till 100 procent förnybar energi i alla våra fastigheter till 2025 och genomför flera initiativ längs vägen. Exempelvis står vi bakom Nordens största solcellsanläggning på tak vid Borås som ska bidra med rekordmängder grön el till närsamhället och byggde i fjol en djupgeotermisk brunn i Finland som sänker fastighetens CO2-utsläpp med cirka 90 procent. Nu vill vi bidra med fler hållbara, energismarta bostäder i Sverige där Norra Vitsippan är ett viktigt steg i rätt riktning”, säger Stefan Wallander, vd på Nrep Sverige.

Published: oktober, 1 2020