NREP backas med miljardinvestering från Novo Holdings

maj 5, 2020

Nu stärker en av Nordens största fastighetsinvesterare, NREP, upp med en investering i miljardklassen från Novo Holdings. Kapitalet består dels av en företagsinvestering på ett tresiffrigt miljonbelopp och dels av en investering på mer än en miljard kronor i NREP:s nya fastighetsfond. NREP växlar därmed upp investeringar i teknik, hållbarhet och organisationen med målsättningen att bli en ledande fastighetsaktör internationellt.

Det är kombinationen av ett starkt, visionärt team och stabila, hållbarhetsorienterade investeringar som övertygat Novo Holdings att investera i NREP. Det tillskjutna kapitalet ska nu accelerera utvecklingen av kundorienterade och hållbara fastighetskoncept, men även stötta NREP:s ambition att förbättra den byggda miljön och ligga i framkant på internationell nivå.

NREP har utvecklat en rad innovativa fastighetsprodukter, främst inom fokussegmenten bostäder, samhällsfastigheter och modern logistik. Bolaget har haft en årlig tillväxttakt på cirka 30 procent under de senaste tio åren sett till omsättning, organisation och förvaltat kapital. I dag uppgår det förvaltade kapitalet till nästan 5 miljarder Euro och bolaget omsätter motsvarande drygt 360 miljoner SEK i Norden. I Sverige består NREP:s fastighetsbestånd av över en miljon kvadratmeter, inräknat både befintliga enheter och byggnader under utveckling. Nu tar NREP in sin första externa investerare i bolaget inför stora satsningar kommande år.

”Novo Holdings är en av världens största, oberoende investerare och inte minst väldigt välrenommerad. Deras värderingar går i linje med våra och Novo Holdings strävan efter att bidra till samhället har varit avgörande nu när vi för första gången välkomnar en extern minoritetsägare. Med deras stöttning växlar vi nu upp vår satsning mot att bli världsledande inom kundorienterade fastighetskoncept som gynnar samtliga av våra intressenter. Nu kommer vi att investera mer än någonsin i hållbarhet, teknik och en fördjupad förståelse för framtidens fastigheter,” säger Stefan Wallander, VD för NREP i Sverige.

Novo Holdings investerade i NREP:s fastighetsfonder första gången 2018. Till grund för beslutet att även investera i bolaget ligger den stabila affärsmodellen och en stark strategi mot 2025, kombinerat med en innovativ inställning till fastighetsprodukter. Utöver bolagsinvesteringen i NREP utökar Novo Holdings dess investering i NREP:s fastighetsfonder – 125 miljoner Euro investeras nu i den nya fonden Nordic Strategies Fund IV som NREP nu reser.

”Vi har arbetat väldigt tätt med NREP och är övertygade om den långsiktiga hållbarheten i företagets koncept – finansiellt, socialt och miljömässigt. Vi står också redo att bidra med vår finansiella expertis och internationella nätverk i syfte att stötta NREP i nästa steg på tillväxtresan. Företagets innovativa affärskoncept, ekonomiska resultat, kundfokus och hållbarhetstänk kommer kunna stå ut även genom utmanande tider och vi kommer kunna ta tillvara på möjligheterna som ges,” säger Morten Beck Jørgensen, Managing Partner för Financial Investments på Novo Holdings, som även tar plats i NREP:s styrelse.

Långsiktiga strategier och banbrytande hållbarhetslösningar
Trots att många marknader påverkas av Covid-19 ser Rickard Svensson-Dahlberg, NREP:s grundare och partner, med stor tillförsikt på bolagets framtid. Fastighetsinvesteringarna sker med långsiktiga perspektiv där bolaget noggrant följer både makrotrender och demografisk utveckling för att urskilja fastighetssegment där behoven är stora på sikt.

”Eftersom vi bygger våra investeringsstrategier runt makrotrender och demografi har vi en långsiktighet i vår affär. Vi ser fastighetsprodukter som den största produktkategorin i världen med en enorm potential genom hela värdekedjan, även i den nuvarande situationen. Genom att ta fram kundorienterade fastigheter med både teknik och hållbarhet i fokus skapar vi värde för såväl företag som för de individer som vistas i fastigheterna. Med Novo Holdings stöd kan vi nu utöka våra investeringar i syfte att leverera på våra långsiktiga ambitioner,” säger Rickard Svensson-Dahlberg.

Bolaget har varit pionjärer med flertalet nytänkande hållbarhetslösningar. Bland annat världens första byggnad med 100 procent återvunnen betong och ”UN17 Village” i Köpenhamn, världens första storskaliga byggnad som utvecklats i linje med samtliga av FN:s 17 hållbarhetsmål. NREP har även förbundit sig till att övergå till 100 procent grön elektricitet i alla sina byggnader till år 2025. Andra energiprojekt inkluderar Nordens största solcellsanläggning på tak på en logistikfastighet utanför Göteborg, såväl som världens första djupgeotermiska brunn i Finland.

Genom investeringen blir Novo Holdings minoritetsägare med 25 procent av NREP som förblir majoritetsägt av dess partners. Inga förändringar sker i NREP:s ledning eller investeringskommitté.

Published: maj, 5 2020