NREP bidrar med fler bostäder i Tumba

september 28, 2020

NREP fortsätter sin tillväxt inom bostadsutveckling i Storstockholm. Med höga ambitioner om att berika vardagen för de boende i området har fastighetsaktören nu tecknat avtal med KopparCronan om förvärv av pågående detaljplan för att utveckla drygt 200 bostäder på Tuna torg i Botkyrka kommun. I projektet läggs omfattande fokus på att utforma en levande och trygg gatumiljö som ska stärka hemkänslan i området. Utöver bostäderna prövas även möjligheten att utveckla fastigheter för samhällsservice i området genom NREPs organisation för samhällsfastigheter, Altura.

Botkyrka är en kommun NREP vill verka långsiktigt i – beläget nära city, naturreservat och vatten. Med moderna bostäder och levande gatumiljöer är bolagets ambition att bidra till att området blir mer attraktivt och kan fortsätta växa. Nu har ett avtal om förvärv tecknats mellan NREP och KopparCronan AB om Kyrkoherden 1, en fastighet invid Tuna torg i Tumba. NREP tar därmed över arbetet med detaljplanen som nu går in i nästa fas, för att ge fler unga möjligheten till ett eget boende.

Vid Tuna torg i Tumba ska NREP utveckla drygt 200 bostäder där fokus ligger på att skapa en hemtrevlig och trygg känsla, i så väl bostadshuset som kringliggande gångstråk. I nuläget finns planer på ett högre bostadshus som kan bli ett landmärke för området.

”Det är så viktigt att fler tillgängliga och moderna bostäder byggs här och Botkyrka kommun prioriterar just att fler människor ska få möjlighet till ett eget hem. Det är en expansiv kommun där vi är glada över att etablera oss med ett första projekt och ser mer tillförsikt på att verka på lång sikt i kommunen. För oss på NREP handlar det inte bara om själva bostäderna, utan att också se till områdets helhet. Genom att fokusera på att utveckla trygga och levande miljöer omkring byggnaderna kan vi berika vardagen för både de som redan bor i området och de som flyttar in i våra bostäder”, säger Rickard Langerfors, bostadschef på NREP.

Utöver bostäderna prövar NREP även möjligheten att utveckla en eller flera samhällsfastigheter i området, med sin gedigna erfarenhet och dedikerade organisation för samhällfastigheter, Altura.

”Att vidareutveckla Tuna torg har varit intressant under en längre period och i och med samarbetet med NREP så tar nu projektet fart på allvar. En rad utredningar ska nu genomföras för att forma projektet och därmed finna ett optimalt sätt att låta Tuna torg växa och få ett bredare utbud, samtidigt som befintliga styrkor i området ska tillvaratas. Stort fokus kommer också läggas på att skapa välkomnande utemiljöer där människor trivs och känner sig trygga. Med kort avstånd till både Tumba centrum och pendeltåget samt direkt närhet till naturområden så kommer detta vara en plats där de boende har nära till det mesta, säger Simon Aspenberg, mark- och exploateringsingenjör på Botkyrka kommun.

Främjande av gemenskap och en hållbar livsstil
I syfte att öka hemkänslan i området planerar NREP för att skapa förutsättningar för en stark gemenskap genom attraktiva mötesplatser och levande gator. Gröna ytor och en inbjudande lekplats planeras för att underlätta en kultur av att lära känna grannar och öka tryggheten i området.

Bolaget planerar dessutom att aktivt arbeta för att främja beteenden som stödjer en hållbar livsstil. Dels genom en ökad medvetenhet som kan nås genom utbildningar i hållbarhet, dels genom att i utvecklingen av bostäderna integrera vardagslösningar som kan underlätta en mer hållbar livsstil.

NREP har de senaste åren växlat upp sin bostadssatsning i Sverige och har flera gånger brutit ny mark för hållbar utveckling i Norden. Bland annat står bolaget bakom projektet ”UN17 Village”, världens första storskaliga bostadsbyggnad där arkitektur och konstruktion baseras på samtliga av FN:s 17 hållbarhetsmål. NREP har även utvecklat bostadsprojektet ”Resource Rows” där stort fokus lagts på att återanvända material i utvecklingen. Exempelvis består fasaderna av återanvända tegelväggar från Carlsbergs bryggeri och i projektet användes trä från produktionen av Köpenhamns tunnelbanesystem.

Bilden: Tidig visionsbild av Tuna torg, Arkitekt Dinell Johansson

Published: september, 28 2020