Nrep bygger 100 omsorgslägenheter i Norra Djurgårdsstaden 

juni 30, 2022

Nrep:s gren för samhällsfastigheter, Altura, ska utveckla närmare 100 vård- och omsorgslägenheter och seniorbostäder intill gasklockorna i Norra Djurgårdsstaden. Solceller på taket och återbrukat material kommer bidra till att byggnaden ska certifieras för netto noll klimatpåverkan. Byggstart planeras till 2025.

Vi är övertygade om att detta kommer bli ett fantastiskt boende för äldre och deras besökare, där människan och fastighetens miljö- och klimatpåverkan står i fokus. Bygg- och fastighetsbranschen behöver gå från att vara en av världens största utsläppare till att närma sig noll”, säger Dorotea Stellmach, Sverigechef på Altura.

Altura har vunnit Stockholms stads markanvisningstävling och fått förtroendet att utveckla 80-100 vård- och omsorgslägenheter och seniorbostäder i Norra Djurgårdsstaden. Projekt Hjorthagskransen kommer få växtlighet på tak och väggar samt en innergård med växter och lekbara ytor. Ambitionen är att använda återbrukat material samt installera solceller på taket, med målet att byggnaden ska uppnå netto noll klimatpåverkan. Genom ett samarbete med KTH Live in LAB kommer forskning även bedrivas på boendets olika våningsplan och Arvet, som är specialister på träbyggande, är också med i projektet.

Vi vill skapa framtidens vård- och omsorgsboende med en unik satsning på innovation inom hållbarhet med ursprung i forskningen. Det återbrukade materialet ger en arkitektur som stärker platsens identitet. Med gröna tak och väggar vill vi bevara och stärka den biologiska mångfalden”, säger Olle Berglund, affärsutvecklare för region StockholmAltura.

Detaljplaneprocessen ska starta efter sommaren och byggstart förväntas tidigast 2025.

Koldioxidneutral fastighetsportfölj 2028 
Inför klimattoppmötet COP 26 i Glasgow satte Nrep målet att ha en koldioxidneutral fastighetsportfölj utan klimatkompensation till 2028. Målsättningen gäller både utsläpp från byggprocesser och drift av företagets fastigheter. För att lyckas med målsättningen satsar Nrep på investeringar i grön teknik, återbruk av byggmaterial och förnybar energi. 
 
Upcycle Studios: 20 radhus i Köpenhamn stod klara 2018 och består till 69 procent av återbrukat material, byggda av bland annat 904 ton återvunnen betong från Köpenhamns tunnelbana. Resultat: 32 procent minskade utsläpp från materialanvändning. 
 
Resource Rows: 20 radhus och 63 lägenheter i Köpenhamn stod klara 2019, byggda av bland annat tegel återvunnet från Carlsbergs tidigare fabrik. Resultat: 12 procent minskade utsläpp från materialanvändning.

Published: juni, 30 2022