Nrep förvärvar hyresbostäder för unga i Göteborg

juni 7, 2021

I stadsdelen Backa i Göteborg blir Nrep en del av stadsutvecklingsområdet Selma stad. Fastighets­investeraren blir långsiktig ägare av ett hyresbostadsprojekt om 313 lägenheter för unga och studenter. Fastigheten, som förvärvas av utvecklaren Hökerum Bygg, får en tydlig hållbarhetsprofil med certifieringen BREEAM Very Good och utvecklas med fokus på sociala aspekter, med bland annat en takterrass med växtlighet och löparbana.

Nrep växer fortsatt kraftigt inom bostadssegmentet i Sverige, med fokus på moderna och hållbara hyresbostäder i landets storstadsregioner. Nu har bolaget förvärvat ett projekt under utveckling från Hökerum Bygg om 313 ungdomshyresbostäder. Fastigheten är belägen invid Selma Lagerlöfs torg i det framväxande stadsdelsområdet Selma stad, cirka 4 kilometer från Backaplan i Göteborg. Här pågår den största omvandlingen av området sedan tidigt 70-tal med fokus på att tillskapa bostäder, handelshus, stadsdels hus, service och parkstråk.

Bostäderna utvecklas i linje med Nreps vision om att berika människors liv. I projektet skapas goda förutsättningar för en aktiv och social livsstil, bland annat genom utvecklingen av en stor, lummig takterrass med löpbana och en innergård som ska främja gemenskap och aktivitet.

”Vi vill bidra med bostäder där människor kan finna sig väl tillrätta och växa. Här kommer vi med långsiktigt perspektiv äga och förvalta en fastighet som håller hög hållbarhetsstandard och som även utvecklas med fokus på välbefinnande i vardagen. Genom att utforma ett bostadskvarter med bra förutsättningar för naturliga möten grannar emellan likväl som inslag av idrottsmiljöer vill vi bidra till att de boende trivs och känner sig både inspirerade och trygga i sin hemmamiljö”, säger Rickard Langerfors, bostadschef på Nrep i Sverige.

Fastigheten ska certifieras med BREEAM Very Good. Uppvärmning ska ske med energieffektiva lösningar och byggnaden får träfasader och interiör som speglar hållbarhetsprofilen. Under utvecklingen kommer olika tillvägagångssätt för att minska klimatpåverkan övervägas tillsammans med utvecklaren. För att möjliggöra en hållbar livsstil bland de boende utvärderas även gemensamhetslokaler som inkluderar coworking och kökslokaler.

Lägenheterna utvecklas till att bli yteffektiva, moderna och hållbara bostäder, framför allt för unga och studenter. Projektet har en tyngd på lägenheter med ett rum och kök, men omfattar även vissa tvårumslägenheter och bostäder med särskild service. Projektet omfattar även lokaler för kommersiell verksamhet såsom gym och restaurang.

”Det här blir ett mycket fint projekt och vi vet att det är stor efterfrågan på små lägenheter bland unga och studenter i Göteborg. Vi är glada över att Nrep kommer att äga och förvalta projektet. Det borgar för god kvalitet, säger Johan Lind, VD på Hökerum Bygg.” säger Johan Lind, VD på Hökerum Bygg.

Byggstart är planerad att ske under 2021 och färstigställandet beräknas till andra kvartalet 2024, då Nrep tillträder fastigheten.

Published: juni, 7 2021