Nrep förvärvar samhällsfastighetsportfölj från Besqab

januari 30, 2024

Nreps ben inom samhällsfastigheter, Altura, har tecknat avtal med Besqab om att förvärva samhällsfastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om totalt 770 miljoner kronor. Affären omfattar tre äldreboenden, en förskola samt hyresrätter med en total uthyrningsbar yta om 15 200 kvadratmeter. Förvärvet sker via Nordens största Core-plus-fond Nrep Income+ som under förra året genomförde en framgångsrik tredje stängning med cirka 3,1 miljarder kronor i tillfört kapital avsett för att tillvarata nya investeringsmöjligheter. 

Portföljen omfattar två äldreboenden under förvaltning i Uppsala och Stockholm, fastigheterna Ultuna 13:1 respektive Mandelblomman 11, samt ett äldreboende inklusive förskola och bostäder under uppförande i Uppsala. Tillträde av de två förvaltningsfastigheterna sker under första kvartalet 2024 och tillträde av fastigheten Kvarngärdet 60:5 sker under tredje kvartalet 2024 när projektet är färdigställt och hyresgästerna har flyttat in.

– Genom detta förvärv bekräftar vi vår strategi att fortsätta växa Altura med högkvalitativa fastigheter för att vara en långsiktig och stabil partner som kan hjälpa till med att lösa utmaningar inom äldreomsorgen. Förvärvet kompletterar Alturas befintliga bestånd väl geografiskt och stärker positionen ytterligare inom segmentet, säger Carl-Adam von Schéele, Sverigechef, Nrep.

Två av fastigheterna har solceller installerade och samtliga kommer att vara certifierade enligt Svanen och Miljöbyggnad Silver vid respektive tillträde. Nrep avser dessutom att installera solceller och genomföra energioptimering för Mandelblomman 11 för att ytterligare förbättra energiprestandan. Den genomsnittliga återstående hyrestiden för portföljen uppgår till 13 år med ett årligt hyresvärde om cirka 42 miljoner kronor.

– Vi är mycket glada över att förvärva denna portfölj som är i linje med vår strategi att äga, utveckla och förvalta hållbara samhällsfastigheter där vi skapar rum för möjligheter. Vi ser fram emot ett fördjupat och långsiktigt samarbete med våra hyresgäster som driver högkvalitativ omsorg för äldre i fastigheterna, säger Dorotea Stellmach, Sverigechef, Altura.

Efter förvärvet består Alturas fastighetsbestånd av 70 fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 14 miljarder kronor.

Published: januari, 30 2024