Nrep leder omställningen – satsar på fullt CO2-neutral fastighetsportfölj 2028

oktober 29, 2021

Nordens största fastighetsinvesterare Nrep har bestämt sig för att ta en ledarposition i den gröna omställningen genom att uppnå en koldioxidneutral fastighetsportfölj utan klimatkompensation redan 2028. Målsättningen gäller både utsläpp från byggprocesser och drift av företagets fastigheter. Två steg på vägen är att 2025 ha genomfört tre klimatneutrala byggprojekt och att fritt dela med sig av de lärdomar man drar.

– Vi vill bidra till att hela branschen blir koldioxidneutral. De lösningar som vi ser fungerar kommer vi att dela med oss av. Vi gillar idén om ”open source”, att det som är lönsamt för världen ska alla få ta del av, och uppmanar våra branschkollegor att göra likadant, säger Stefan Wallander, vd för Nrep i Sverige.

Inför klimattoppmötet COP 26 i Glasgow har Nordens största fastighetsinvesterare Nrep, som förvaltar fastigheter till ett värde av cirka 125 miljarder kronor, satt målet att ha en fastighetsportfölj som är koldioxidneutral redan 2028, utan klimatkompensation. Det omfattar både inbäddad koldioxid från byggprocesser och material samt utsläpp från driften av företagets fastigheter. Målsättningen innebär att bolaget blir den första internationella fastighetsinvesteraren att nå en fullt koldioxidneutral fastighetsportfölj, långt före IPCC:s målsättning att nå netto noll till 2050.

– Klimatkrisen blir alltmer akut för varje dag. Bygg- och fastighetsbranschen behöver på kort tid gå från att vara en av världens största utsläppare till att närma sig noll. Nrep vill leda den utvecklingen och därför sätter vi nu målet att vi ska ha noll nettoutsläpp 2028, utan klimatkompensation, säger Stefan Wallander.

Initiativet kommer att drivas av ett dedikerat team med följande målsättningar till 2023:

  • Inbäddad koldioxid från byggprocesser och material ska vara 30 procent lägre än 2020 för nya fastighetsprojekt.
  • Utsläpp från drift av befintliga fastigheter ska vara minst 50 procent lägre än 2020.

För att nå de minskade utsläppen kommer Nrep bland annat sätta ett internt pris på koldioxid i projekten och implementera innovativ teknik som bolaget varit tidig att anamma. Dessutom ska bolaget minska utsläpp genom följande:

  • Alla utvecklingsprojekt kommer genomgå LCA-analys i tidigt skede för att möjliggöra utformning och materialval som kan minska koldioxidutsläpp signifikant.
  • Etablera fler anläggningar som producerar förnybar energi för att möjliggöra koldioxidneutral el och uppvärmning i syfte att eliminera utsläpp i driften.

Som ett steg på vägen kommer Nrep även 2025 att färdigställa tre klimatneutrala byggprojekt. Det handlar om ett projekt för nybyggda bostäder, ett nybygge av en logistikfastighet samt renovering av en kontorsfastighet. Ambitionen är att i dessa projekt utforska lösningar som kan skalas upp till att implementeras inom hela fastighetsportföljen, som idag uppgår till cirka 5,5 miljoner kvadratmeter fastighetsyta.

– Nya teknologier behöver utvecklas parallellt och på bred front för att klara omställningstakten. Därför kommer vi tillgängliggöra våra mest effektiva lösningar för utsläppsminskningar, för hela branschen, säger Stefan Wallander.

Som stöd att klara sina mål kommer Nrep arbeta med de mål och verktyg som organisationen Carbon Risk Real Estate Monitor, CRREM, utvecklat. Byggande, användande och rivning av fastigheter står för nästan 40 procent av de totala koldioxidutsläppen i Sverige och globalt.


Så har Nrep arbetat för sänkta utsläpp

Teknikinvesteringar
Riskkapitalfonden 2150: Stängdes i oktober 2021 efter att ha övertecknats med 33 procent och tagit in 2,7 miljarder kronor i kapital. Fonden har bland annat investerat i kanadensiska Carboncure Technologies, vars teknologi möjliggör att injicera koldioxid i ny betong. Förutom att det binder koldioxid blir betongen hårdare, vilket minskar mängden betong som behövs.

Återbruk av byggmaterial
Upcycle Studios: 20 radhus i Köpenhamn stod klara 2018 och består till 69 procent av återbrukat material, byggda av bland annat 904 ton återvunnen betong från Köpenhamns tunnelbana. Resultat: 32 procent minskade utsläpp från materialanvändning.

Resource Rows: 20 radhus och 63 lägenheter i Köpenhamn stod klara 2019, byggda av bland annat tegel återvunnet från Carlsbergs tidigare fabrik. Resultat: 12 procent minskade utsläpp från materialanvändning.

Förnybar energi
Logistikanläggningen i Koskelonkuja, Espo, i Finland: En geotermisk energianläggning som både kan värma och kyla den 16 000 kvadratmeter stora fastigheten stod klar 2020. Resultat: Sänker fastighetens utsläpp med cirka 95 procent.

Logistikanläggningen Solskenet i Borås: Nordens största solcellsanläggning på tak installeras nu. Anläggningens yta kommer motsvara nästan nio fotbollsplaner och ha en kapacitet på 4 GWh per år, vilket motsvarar det årliga elbehovet för 1 800 elbilar.

Published: oktober, 29 2021