Nrep ny huvudägare i den polska logistikutvecklaren 7R

augusti 10, 2023
Warehouse parks built by 7R in Poland in recent years

Nrep fortsätter expansionen i Europa via sin logistikverksamhet Logicenters. Genom att förvärva 80 procent av aktierna i 7R – en av Polens största utvecklare av logistikfastigheter – förstärker Nrep sitt fotfäste på den snabbt växande polska logistikmarknaden. Affären som uppgår till cirka 2,3 miljarder kronor utökar Nrep sin totala logistikplattform, inklusive pipeline, till mer än 4,2 miljoner kvadratmeter i sex länder.

– Genom vår specialiserade logistikplattform Logicenters har vi varit aktiva inom logistik sedan Nrep grundades 2005 och byggt upp en omfattande erfarenhet inom moderna logistikanläggningar. Den polska logistikmarknaden har gynnsamma förutsättningar med strukturella medvindar som understödjer en robust hyrestillväxt och en mogen investeringsmarknad. Genom förvärvet får Nrep tillgång till en betydande portfölj med de bästa logistiklägena i Polen och optimalt läge för distribution i Europa, säger Alfred Eklöf, partner Nrep med ansvar för logistik.

Med en tydlig hållbarhetsambition arbetar Nrep kontinuerligt för att minska koldioxidavtrycket från sin fastighetsportfölj och driva verklig förändring i den byggda miljön. Bolaget kommer att använda sin finansiella tyngd och fastighetsexpertis till att ytterligare stärka 7R:s förmåga att identifiera, utveckla, äga och förvalta logistikanläggningar i Polen. Fokus ligger på att minska portföljens operativa koldioxidutsläpp och energiförbrukning samt skapa flexibla utformningar åt hyresgästerna för att tillgodose ständigt skiftande behov.

– 7R har en stark ställning på marknaden och har prioriteringar som ligger i linje med vår strategi. Förvärvet ger oss en unik möjlighet att tillämpa vårt fokus på att minska koldioxidutsläppen från en stor portfölj och erbjuda våra kunder optimala lägen med största möjliga flexibilitet samt så låg klimatpåverkan som möjligt. Vi ser fram emot att hjälpa våra kunder att etablera sig i Polen och samarbeta med 7R för att tillsammans befästa positionen som en av Nordeuropas ledande aktörer inom moderna logistikfastigheter, säger Matthias Kettelhoit, CEO, Logicenters.

Verksamheten i Polen kommer fortsatt att drivas under varumärket 7R och partnerna strävar efter att accelerera tillväxten i företaget. Med en färdigställd portfölj om 1,8 miljoner kvadratmeter fördelat på 36 fastigheter har 7R en befintlig pipeline på 2,3 miljoner kvadratmeter.

– Att gå samman med Nrep kommer att ge oss möjlighet att påskynda leveransen av förstklassiga logistiktillgångar med hög hållbarhetsprestanda. Med ett team av experter inom området är vi väl positionerade för framtida tillväxt och framgång, säger Tomasz Lubowiecki, grundare och styrelseordförande, 7R.

Förvärvet sker via Nreps senaste fond i Nordic Strategies-serien, NSF V. Fonden blev kraftigt övertecknad och stängdes som Europas största value-add fastighetsfond med cirka 41,5 miljarder kronor i kapital.

Nrep är en del av den nya investeringsplattformen Urban Partners med en vision inriktad på att lösa urbaniseringens utmaningar. Förutom fastighetsinvesteraren Nrep ingår även venture capital-bolaget 2150, kreditspecialisten Velo Capital och private equity-bolaget Luma Equity. Sammanlagt har Urban Partners 20 miljarder euro i tillgångar under förvaltning och investerar i fastigheter, företag och teknik.

Published: augusti, 10 2023