NREP och Byggnadsfirman Erik Wallin tog steget in i Stockholms stadsutveckling i Hagastaden

oktober 26, 2018

NREP och Byggnadsfirman Erik Wallin tog första spadtaget för att bidra till stadsutvecklingen i Hagastaden. Det unika projektet, som är det första att byggas över tunnlarna i Hagastaden kommer bestå av 265 nya bostäder signerade Wingårdh.

De 265 bostäderna signerade Wingårdh arkitektkontor är fördelade på fyra huskroppar och utgör kvarteren Oxford och Coimbra. Yteffektiva mindre lägenheter planeras, primärt 1:or och 2:or, men även större lägenheter kommer att erbjudas. Kvarteren är belägna i Hagastadens mittpunkt, intill den planerade nya tunnelbanelinjens station i Hagastaden samt den nya parken i området.

– NREP har lång erfarenhet av bostadsbyggande i de Nordiska länderna. Projektet i Hagastaden är ett viktigt steg i vår satsning att bidra till stadsutveckling i Stockholm. Byggnadsfirman Erik Wallins gedigna kunskap och NREPs finansiella stryka kommer att utgöra viktiga grundstenar för ett lyckat projekt,  kommenterar Andreas Lindelöf, projektutvecklingchef på NREP.

–  Spadtaget innebar startskottet på en ny och komplex byggnadsetapp i stadsdelen Hagastaden. Vi är stolta över att få förverkliga ett av stadens mest spektakulära byggnadsprojekt och som kommer skapa en naturlig länk mellan Stockholm och Solna, kommenterar Jesper Wallin, VD på Byggnadsfirman Erik Wallin.

För ytterligare information, kontakta vänligen:

Andreas Lindelöf, projektutvecklingchef, NREP, +46 708 30 59 97

Jesper Wallin, VD, Byggnadsfirman Erik Wallin, +46 8 545 533 62

Published: oktober, 26 2018