Nrep och Genova bildar joint venture

juni 11, 2024

Genova avyttrar fastigheterna Journalisten 1 och Handelsmannen 1 i Norrtälje genom ett nybildat joint venture, där Nrep går in som hälftenägare.

Trots utmanande tider för fastighetsbranschen ser Nrep fortsatt positivt på Stockholms bostadsmarknad som drivs av den strukturella obalans som finns mellan utbud och efterfrågan.

Genom det nya samarbetsavtalet ska Nrep och Genova tillsammans äga de två fastigheterna som Genova förvärvade 2016, och sedan dess har utvecklat. Fastigheterna omfattar ett modernt vård- och omsorgsboende, en förskola, två garage och 408 hyresbostäder, varav 246 är under pågående byggnation. Genova kommer att kvarstå med det operativa ansvaret.

Fastigheterna Journalisten 1 och Handelsmannen 1 har båda en hög hållbarhetsprofil och hyrestillväxten bedöms vara god, då hyresbostäderna är byggda med investeringsstöd.

– Vi är glada att starta det här samarbetet med Genova som utvecklat attraktiva och hållbara fastigheter med bostäder till rimlig hyra samt ett modernt vård- och omsorgsboende kombinerat med en förskola. Det är helt enligt vår strategi att arbeta tillsammans med långsiktiga samarbetspartners inom bostäder och samhällsfastigheter i en fin tillväxtkommun, säger Carl-Adam von Schéele, Sverigechef för Nrep.

Journalisten 1 färdigställdes under 2023 och är fullt uthyrd med en uthyrbar yta om cirka 16 000 kvm och utgörs av 162 hyresbostäder med investeringsstöd, ett vård- och omsorgsboende med 80 platser, en förskola med kapacitet för 125 platser samt ett garage. Transaktionen är villkorad av vissa finansieringsförbehåll. Tillträdet för Journalisten 1 planeras ske i juni 2024.

Handelsmannen 1 kommer färdigställas under slutet av 2024 och kommer utgöras av 246 hyresbostäder med investeringsstöd och en uthyrningsbar yta om cirka 12 800 kvm samt ett garage. Tillträdet för Handelsmannen 1 bedöms ske under första kvartalet 2025.

– Vi har utvecklat dessa tidigare industrifastigheter till nya levande bostadskvarter i centrala Norrtälje. Nu tar vi nästa steg genom att delavyttra projektet och samtidigt inleda ett strategiskt samarbete med Nrep för den fortsatta utvecklingen av fastigheterna. Affären stärker Genovas balansräkning och likviditet samt möjliggör för framtida investeringar, säger Michael Moschewitz, vd för Genova Property Group.

 

Published: juni, 11 2024