Nrep pionjär inom fastighets­utveckling med Spacemakers AI

december 15, 2020
Nrep Spacemaker

Stadsplanering blir alltmer komplext i takt med att städerna förtätas och regelverken utökas. Därför har den ledande fastighetsinvesteraren Nrep ingått partnerskap med Spacemaker för att använda ny teknik som baseras på artificiell intelligens (AI). Ambitionen är att utveckla mer kundorienterade, effektiva och hållbara fastigheter. Ett pilotprojekt visar potentialen – 6 procent fler lägenheter och signifikant fler sol- och dagsljustimmar. 

Växande städer sätter press på fastighets­utvecklare att bygga snabbare och tätare, utan att ge avkall på kvalitet och med noggrann hänsyn till den urbana omgivningen. Fastighetsinvesteraren Nrep accelererar nu sitt arbete med att använda ny teknik som underlättar bättre design och planering av byggnader i stadsmiljöer.

Genom det nya partnerskapet med Spacemaker, strävar Nrep efter att åstadkomma avsevärda förbättringar av byggnaders utformning i stadsmiljöer med det innovativa AI-baserade planerings- och designverktyget. Ett pilotprojekt där tekniken använts visar hur nästan omedelbara, datadrivna förbättringar och snabbare designprocesser leder till lösningar med mer dagsljus, bättre utsikt och mer effektiv användning av ytan.

”Vi vill leda digitaliseringen inom fastigheter, en sektor som traditionellt saknat innovation. Nrep investerade tidigt i Spacemaker då vi såg potentialen i hur de implementerar AI i de tidiga delarna av planeringsprocessen och de goda effekter det ger inom stadsutveckling. Med det nya partnerskapet möjliggör vi ett smidigt digitalt projektsamarbete i realtid mellan arbetsgrupper och får in fördelarna med AI i planeringen av våra egna projekt”, säger Stefan Wallander, VD för Nrep i Sverige.

Nrep blir det första företaget som börjar använda Spacemakers AI-baserade verktyg över landsgränser i Norden och ökar därmed sitt fokus på nya tekniker som kan bidra till att skapa hållbara, kundorienterade stadsmiljöer på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

Framgångsrikt pilotprojekt 
Ett av pilotprojekten inkluderade världens första storskaliga byggnation som går i linje med samtliga av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, ”UN17 Village” i Köpenhamn. Med hjälp av Spacemakers teknik kunde de ursprungliga designförslagen med dåligt dagsljus och bristande utsikt snabbt elimineras genom 3D-visualiseringar av dessa parametrars effekt på byggnadsvolymer för mer än 500 enheter på 35 000 kvm.

Det digitala verktyget användes för att uppnå målet om 12 500 kvm boyta för de studiolägenheter som planerades i projektet, där kraven inkluderade fin utsikt och bra mängd sol- och dagsljus för samtliga lägenheter.

”Efter några dagar där projektets alla intressenter kunde granska och bedöma tidigare förslag med Spacemaker, kunde byggplanerna sedan ändras, med förbättrad boendekvalitet som följd. Exempelvis kunde vi genom att revidera och optimera byggnad A öka soltimmarna på innergården från inga alls till drygt 6 timmar. Utan Spacemaker hade det blivit svårt att uppnå det miljöcertifikat som projektgruppen hade beslutat om”, säger Stefan Wallander.

I Sverige har Nrep testat Spacemaker i de tidiga delarna av ett komplext stadsutvecklingsprojekt norr om Stockholm, för att utvärdera plattformen och de digitala verktygen. Projektet syftade till att svara upp mot ett flertal krav i ett område som kombinerar radhus, flerfamiljsbostäder, skolor och handelsområden.

”Spacemakers teknik möjliggjorde för Nrep att snabbt analysera befintliga arkitektförslag och generera förbättrade förslag för byggnadernas volymer och faktorer som ljud, sol- och dagsljus. Att utveckla morgondagens urbana livsmiljöer kräver både kreativitet och data för att kunna ta bästa tänkbara beslut”, säger Carl Christensen, medgrundare och CTO på Spacemaker.

I det nya partnerskapet kommer Nrep nu använda Spacemakers AI-plattform och digitala verktyg för fler fastighetsprojekt i Sverige och Danmark. Den 17 november köpte Autodesk Spacemaker, inklusive Nrep:s andelar.

Se mer från pilotprojektet i videon nedan.

Published: december, 15 2020