Nrep rekryterar avgående borgmästare för Helsingfors till senior rådgivare inom stadsutveckling

maj 11, 2021

Foto: Jan Vapaavuori (av Jetro Starvén)

Den nuvarande borgmästaren för Helsingfors, Jan Vapaavuori, kommer att ansluta till Nrep för att vidare stärka bolagets arbete inom stadsutveckling. Vapaavuori kliver in i rollen som senior rådgivare efter att hans uppdrag som borgmästare avslutas i augusti. Hans arbete kommer att spänna över Nreps alla geografiska marknader för att främja nya lösningar som kan möta stora urbana utmaningar, såsom klimatförändringar och infrastrukturutmaningar.

Jan Vapaavuori har varit borgmästare för Helsingfors sedan 2017 och lett strategin för att göra Finlands huvudstad till “världens mest välfungerade stad”. Han har i sitt arbete genererat många stadsutvecklingsinitiativ, drivit på stadens digitala omställning och anpassat Helsingfors utveckling till FNs globala mål för hållbar utveckling. Vidare har han fortsatt arbeta mot stadens ambition om att bli klimatneutral genom att introducera tävlingen Helsinki Energy Challenge med en prispott på en miljon Euro.

Efter att Jan Vapaavuoris borgmästarperiod tar slut kommer han i augusti att tillträda rollen som senior rådgivare inom stadsutveckling på deltid hos Nrep och arbeta med projekt på flera marknader.

Nrep strävar mot att vara innovatörer inom stadsutveckling och vill investera på ett sätt som främjar hållbar och framgångsrik utveckling av städer och kommuner. Vi tror att lösningarna på urbana utmaningar finns i starka partnerskap mellan offentliga och privata aktörer. Som tidigare borgmästare kommer Jan med årtionden av erfarenhet från den offentliga sidan och vi ser fram emot att arbeta tillsammans med honom för att på bästa sätt stötta städer i att lösa stora utmaningar som urbanisering och klimatförändringar”, säger Stefan Wallander, VD för Nrep i Sverige.

Jan Vapaavuoris tidigare erfarenheter inkluderar mandatperioder som bostadsminister och näringsminister i den finska regeringen samt vice generaldirektör för europeiska investeringsbanken, EIB. Under sin tid som borgmästare för Helsingfors har Vapaavuori utvecklat stadens globala partnerskap, bland annat dess aktiva engagemang i stadsnätverk och globala organisationer som The World Economic Forum, Bloomberg Philantrophies och Urban20.

Trots att Vapaavuori nu fortsätter sin karriär utanför politiken vill han fortsätta verka för en positiv utveckling för städers omvandling, urbanisering och att motverka klimatkrisen i stadsområden.

“Jag har dedikerat mitt liv till att förbättra samhällen. Jag har haft äran att tjänstgöra två tredjedelar av min karriär inom politiken och jag ville ta tillvara möjligheten att hitta nya perspektiv kring att göra skillnad i världen. Jag är väldigt motiverad av Nreps syfte att göra den byggda miljön bättre eftersom jag vet hur fastigheter verkligen kan omvandla utvecklingen av en stad. Nreps stadsutvecklingsprojekt ligger i framkant och jag ser fram emot att stötta Nrep i att hjälpa städer på nya sätt”, säger Jan Vapaavuori.

Trots att det inte finns någon lagstiftning som hindrar en avgående borgmästare från att åta sig uppdrag i privata bolag kommer Jan Vapaavuori under en sexmånadersperiod i sin nya roll endast att involveras i projekt utanför Helsingfors stad. Under den kvarstående tiden som borgmästare kommer han inte heller medverka i dialoger där Nrep är en involverad part.

Rekryteringen av Jan Vapaavuori blir andra gången Nrep anställer en tidigare borgmästare. Under 2018 anslöt Köpenhamns tidigare borgmästare Jens Kramer Mikkelsen för att bygga upp bolagets kapacitet inom stadsutveckling.

“Bästa praxis från de nordiska huvudstäderna är efterfrågade eftersom dessa städer ligger i framkant för hållbara städer med hög standard på levnadsmiljön. Jan är särskilt känd för sitt fokus på funktionalitet, invånarnas livskvalitet och ambitionen att hela tiden göra saker bättre. Efter att ha följt Jens Kramer Mikkelsens arbete för Nrep är vi otroligt glada över att växa med ytterligare en tung expert på urbana miljöer”, säger Claus Mathisen, koncern-VD för Nrep.

Published: maj, 11 2021