Nrep reser Nordens största fastighetsfond på närmare 20 miljarder

oktober 8, 2020

Trots den ekonomiska oro som uppstått under pandemin har fastighetsinvesteraren Nrep nu rest närmare 20 miljarder kronor till dess rekordstora fastighetsfond. Enligt den svenska VD:n är ambitionen att genom mer hållbara och kundorienterade fastigheter bidra till att lösa större samhällsutmaningar. Investeringar från fonden i Sverige är primärt fastigheter inom bolagets fokusområden – bostäder, samhällsfastigheter och modern logistik.

Nrep, en av Nordens största fastighetsinvesterare, drivs med övertygelsen om att innovativa fastigheter kan bidra till att lösa verkliga problem. Värdet som bolaget har skapat historiskt har lett till ett stort förtroende framåt. Nu har Nrep rest den största fastighetsfonden någonsin i Norden, Nrep Nordic Strategies Fund IV, med backning från både nya och befintliga investerare. Fonden blev väsentligt övertecknad och stängs på cirka 19,9 miljarder kronor.

”Genom att ta fram fastighetslösningar där vi fokuserat på både slutanvändaren och miljön har vi lyckats skapa värde på flera plan – för slutanvändare, hyresgäster, kommuner och samhället i stort. Våra strategier har stått starkt genom Corona och vi ser nu fler möjligheter att göra skillnad, främst inom våra tre fokusområden”, säger Stefan Wallander, VD för Nrep i Sverige.

Den lösningsorienterade inställningen har lett till ett långsiktigt fokus på framförallt tre segment; bostäder, samhällsfastigheter och moderna logistik. Samtliga är kraftigt underinvesterade och behovet fortsätter att öka, inte minst eftersom Nordens huvudstäder är bland de snabbast växande i Europa och står inför flertalet utmaningar. I Sverige är de växande behoven tydliga.

”Vi följer makroekonomi och demografisk utveckling för att utskilja hur vi kan bidra med bättre utformade fastigheter. Bristen på hyresrätter i storstäderna är enorm och fortsätter att öka. Parallellt blir befolkningen allt äldre – till 2030 förväntas antalet människor över 80 år ha ökat med 50 procent – och redan nu rapporterar nästan hälften av de svenska kommunerna ett behov av fler äldreboendeplatser. Slutligen har en exploderande e-handel bidragit till ett stort tryck på logistikanläggningar. Detta är områden där kundfokuserade fastigheter kan göra stor skillnad – och vi tittar på fler segment så som kontor och trygghetsbostäder”, säger Stefan Wallander.

Nrep har för närvarande redan åtagna investeringar för mer än 40 procent av kapitalet i den nya fonden. I Sverige inkluderar det hittills hela 10 äldreboenden, närmare 300 hyresbostäder och 56 000 m2 logistikutrymme. Utöver de tre fokusområdena har bolaget även investerat i det centralt belägna Clarion Hotel Amaranten i Stockholm och ett antal närcentrum genom fonden.

Hållbarhetslösningar som ska bana ny väg
Fastighetssektorn står för en betydande andel av världens CO2-utsläpp. För Nrep är hållbarhetsaspekten därför central och speglas tydligt i projekten. I Salem utvecklas nu netto noll-energihus med hyresbostäder som inte bara bidrar till fler tillgängliga bostäder på den ansträngda bostadsmarknaden i Stockholmsområdet, utan framförallt blir ett spjutspetsprojekt inom förnyelsebar energi. Samtidigt utvecklar bolaget Danmarks största hyresrättsprojekt med hållbarhetscertifieringen DGNB Gold.

”Nreps hållbarhetsarbete har varit en nyckelfaktor för investerare som gått in i den nya fonden. Vår ambition är inte att bara möta högt ställda hållbarhetskrav, utan vara vägledande för hur vår bransch kan utveckla fastigheter med grönare tillvägagångssätt. Vi har brutit ny mark genom exempelvis utvecklingsprojekt där all betong återanvänts från fastigheten som stod på platsen innan, borrat en två kilometer djupgeotermisk brunn för bergvärme och ett bostadsprojekt som utvecklas med utgångspunkt i FN:s samtliga 17 hållbarhetsmål. Det räcker inte att vara lagom för Nrep – vi gör saker på ett nytt sätt”, säger Stefan Wallander.

Bland investerarna finns Novo Holdings – en av värdens största välgörenhetsfonder Novo Nordisk Foundations holdingbolag. Novo Holdings blev dessutom nyligen minoritetsägare i Nrep och har investerat i bolagets fonder sedan 2018.

Fotnot: Nrep Nordic Strategies Fund IV stängs på 1,9 miljarder Euro.

Published: oktober, 8 2020