Nrep stänger rekordstor fastighetsfond med drygt 41 miljarder kronor i kapital

maj 25, 2023

Foto: Vällingby Centrum, Stockholm, en av investeringarna inom NSF V

Trots det rådande utmanande klimatet för kapitalanskaffning har fastighetsinvesteraren Nrep rest den största value-add fonden i Europa med backning från såväl befintliga som nya investerare. Nrep:s Nordic Strategies Fund V (NSF V) blev väsentligt övertecknad och stängs med cirka 3,65 miljarder euro i kapital för att hitta lösningar på urbaniseringens utmaningar.

Nrep är del av den nyligen lanserade investeringsplattformen Urban Partners med en vision inriktad på att påskynda den gröna omställningen och hantera de utmaningar som städerna står inför. Den nya impact-fokuserade koncernen rymmer fastighetsinvesteraren Nrep, venture capital-bolaget 2150, kreditplattformen Velo Capital och private equity-bolaget Luma Equity med sammanlagt 20 miljarder euro i tillgångar under förvaltning.

– Urban Partners kombinerar vår finansiella tyngd och expertis inom stadsutveckling genom att investera i fastigheter, företag och teknik för att hitta lösningar på en av vår tids största utmaningar – att göra städerna beboeliga ur ett långsiktigt helhetsperspektiv. Eftersom städer står för majoriteten av världens resursförbrukning, genererar 70 procent av de globala utsläppen och är hemvist för mer än hälften av jordens befolkning kommer det att vara avgörande hur städerna byggs och utvecklas, säger Stefan Wallander, Sverigechef för Urban Partners.

NSF V:s storlek speglar en strukturell obalans mellan tillgång och efterfrågan i den byggda miljön som Nrep adresserar med investeringar i strategiska fastighetssegment där bolaget kan skapa värde genom kundorienterade lösningar med fokus på att minska koldioxidutsläppen. Fokus ligger på hyresbostäder, moderna logistik- och samhällsfastigheter samt kontor. NSF V har bland annat investerat i Vällingby Centrum som förvärvades i april 2022 samt Invela Fastigheter som i februari i år förvärvade 17 fastigheter i Stockholm från Corem.

– Tack vare våra beprövade investeringsstrategier, att fokusera på underinvesterade sektorer och demografiskt drivna trender, har vi fått ett starkt förtroende för vår förmåga att skapa värde genom alla cykler och samtidigt påvisa lönsamheten i att ställa om fastigheter från bruna till gröna. Givet den senaste tidens globala makroekonomiska och geopolitiska läge räknar vi med att ha en unik konkurrenskraft när attraktiva möjligheter uppstår och marknaderna stabiliseras – särskilt med NSF V:s investeringskapacitet i kombination med vår öppna fond Income+, säger Stefan Wallander.

Fonden har en mycket stark pipeline och kommer att dra nytta av Nrep:s beprövade kapacitet i fastighetssegment som stöds av stark strukturell medvind i kombination med verksamhetens erfarenhet samt lokala närvaro för att hitta möjligheter inom strategisegmenten.  Merparten av kapitalet i NSF V kommer från befintliga investerare, exempelvis Novo Holdings, holdingbolaget för en av värdens största välgörenhetsfonder Novo Nordisk tillika minoritetsägare i Urban Partners. Totalt sett är investerarna globalt fördelade och består främst av pensionsfonder, försäkringsbolag och statliga förmögenhetsfonder.

– Det otroliga stöd som vår femte value-add fond har fått, trots det osäkra ekonomiska läget, är ett kvitto på att vår strategi, geografiska inriktning samt våra syftesdrivna värderingar lönar sig. Vi har påvisat de affärsmässiga fördelarna med hållbar fastighets- och stadsutveckling, både i Sverige och ute i Europa. Genom att ta oss an de komplexa sociala, ekonomiska och miljömässiga problem som urbaniseringen medför kan vi bidra med samhällsnytta i en större kontext, säger Stefan Wallander.

Published: maj, 25 2023