Nrep stärker inom förvaltning

december 6, 2023

Nrep utökar förvaltningsteamet med sex nya medarbetare för att ytterligare stärka bolagets fokus på kundcentrerad förvaltning. Under året har Nrep stängt Europas största value-add fastighetsfond och genomfört ett antal högprofilerade transaktioner såsom förvärvet av samhällsfastighetsportföljen från Vectura, majoriteten i bostadsbolaget Klövern samt två kontorsfastigheter från Fabege. 

Sedan Nrep grundades har bolaget fokuserat på att möta de behov som uppstår från långsiktiga strukturella och demografiska trender genom att skapa fastighetslösningar med ett kundcentrerat och hållbart tankesätt.

– För oss är det viktigt med rätt kompetens på plats som möjliggör att vi kan ha kundens behov i fokus och vi är därför mycket glada att dessa personer har valt att ansluta till Nrep. Vi förstärker förvaltningsteamet för att realisera de mervärden vi identifierat i vårt bestånd och samtidigt ha en låg klimatpåverkan, säger Carl-Adam von Schéele, Sverigechef, Nrep.

Martin Sandgärde är ny head of asset management för Nrep i Sverige. Han kommer närmast från Vasakronan där han har innehaft ett antal olika roller varav den senaste som affärschef Stockholm City. Inom Retail ansvarade Sandgärde bland annat för utvecklingen av gatuplanen och omdaningen av Malmskillnadsgatan till en plats där människor vill vara.

Till Nreps förvaltningsteam för bostäder, Juli Living, ansluter två uthyrare av nyproduktion. Ulrika Särnö kommer närmast från Heimstaden där hon arbetat med nyproduktionsförvaltning och har innan dess över 20års erfarenhet av uthyrning och nyproduktion från Wallenstam. Cecilia Fransson kommer senast från Akelius/Heimstaden där hon arbetat med både uthyrning och förvaltning de senaste fem åren och har innan dess cirka tio års erfarenhet som mäklare.

Hugo Lycketorp och Emil Lekić ansluter som asset manager respektive asset management analyst med fokus på Vällingby Centrum. Lycketorp kommer närmast från en roll som Operating Manager för Fisketorvet Shopping Center i Köpenhamn på Unibail-Rodamco-Westfield och har dessförinnan arbetat med förvaltning av en rad olika köpcentrum inom Grosvenor Group. Lekić har tidigare erfarenhet som studentanalytiker inom projekt & förvaltning på Nyfosa och har studerat fastighet och finans vid KTH.

Till Nreps ben inom samhälsfastigheter, Altura, har Axel Hargedahl rekryterats som asset manager. Han har arbetat drygt fem år på Locum inom förvaltningsområdet Södersjukhuset och har en kandidatexamen från KTH i fastighet och finans.

Published: december, 6 2023