Nrep tar klivet in på den svenska kontorsmarknaden – förvärvar två moderna fastigheter i Stockholm för 3,4 miljarder kronor av Fabege

juli 20, 2023

Nrep genomför sitt hittills största förvärv på den svenska kontorsmarknaden. Transaktionen omfattar kontorsfastigheterna Orgeln 7 i Sundbyberg och Glädjen 12 i Stadshagen med en total uthyrningsbar yta om cirka 50 000 kvadratmeter. Förvärvet markerar en milstolpe för Nrep som nu lägger grunden för fortsatt expansion och tillväxt inom kontorsmarknaden.

Fastigheterna är totalrenoverade samt håller en hög hållbarhetsstandard och är certifierade enligt BREEAM-SE Excellent. Med en tydlig hållbarhetsambition arbetar Nrep kontinuerligt för att minska koldioxidavtrycket från sin fastighetsportfölj. Den flexibla designen hos byggnaderna möjliggör att hyresgästernas snabbt föränderliga behov kan tillgodoses med minimal klimatpåverkan, vilket är helt i linje med Nreps kundcentrerade förvaltning.

– Tillsammans med samhällsfastigheter, bostäder och logistik är kontor en av Nreps fokusstrategier och nu gör vi vårt inträde på den svenska kontorsmarknaden för att skapa attraktiva, flexibla och framtidssäkra arbetsplatser. Bägge fastigheterna är centralt belägna i strategiska kontorskluster i Stockholm som utgör en viktig grund för vår ökade närvaro och expansion inom detta segment. Fabege har gjort ett fint arbete med fastigheterna och vi har ambitionen att minska dess energiintensitet och koldioxidavtryck ytterligare, säger Carl-Adam von Schéele, Investment Director, Nrep.

Nrep är en del av den nya investeringsplattformen Urban Partners med en vision inriktad på att lösa urbaniseringens utmaningar. Förutom fastighetsinvesteraren Nrep ingår även venture capital-bolaget 2150, kreditspecialisten Velo Capital och private equity-bolaget Luma Equity. Sammanlagt har Urban Partners 20 miljarder euro i tillgångar under förvaltning och investerar i fastigheter, företag och teknik.

Tillträde sker i början av oktober.

Nrep har haft Mannheimer Swartling, Svalner, Tjuren Projektpartner och Structor som rådgivare i transaktionen.

Published: juli, 20 2023