NREP växer bostadsteamet med fyra nya medarbetare

april 7, 2021

Med nästan 3 000 bostäder under utveckling i olika faser accelererar NREP bostadssatsningen i Sverige med intensitet. Målsättningen till 2025 är att ha en egenutveckling av lika många lägenheter årligen och framför allt är ambitionen att aktivt verka för lägre klimatavtryck och starkare kundfokus. Nu utökas teamet med fyra nya medarbetare, däribland tillsätts Britt Lindqvist i nyckelrollen som förvaltningschef.

De senaste tre åren har NREP haft en kraftig tillväxt inom bostäder, med tydliga ambitioner om att bli en betydande bostadsaktör på den svenska marknaden med kundernas perspektiv i centrum. Såväl teamet som fastighetsbeståndet har vuxit och siktet är inställt på att driva branschen framåt inom hållbarhet och teknisk innovation.

­”Vi har lagt en stabil grund för att göra skillnad på riktigt och är redan i fas med att genomföra viktiga bostadsprojekt som höjer ribban – inte minst netto noll-energiprojektet Norra Vitsippan i Salem och det storskaliga återbruksprojektet Idéfabriken i Skarpnäck. För att fortsätta flytta fram gränserna är teamets förmåga att tänka stort och driva igenom nytänkande initiativ är avgörande. Därför är jag glad och stolt över att vi fortsätter attrahera kompetenta och entreprenöriella medarbetare”, säger Rickard Langerfors, bostadschef på NREP.

Till 2025 är målsättningen att ha en bostadsportfölj på minst 30 miljarder kronor och en årlig egenutveckling av 3 000 lägenheter. De viktigaste målen är dock relaterade till social och ekologisk hållbarhet, där medarbetarna är en central faktor för att lyckas. Nu växer teamet med fyra personer och består totalt av 14 medarbetare.

Britt Lindqvist blir förvaltningschef
Nu rekryteras Britt Lindqvist till tjänsten som förvaltningschef för bostadsbeståndet. Med 15 års erfarenhet från verksamhetsutveckling, förändringsledning och projektledning kommer hon senast från rollen som utvecklingschef på Vasakronan.

”Jag drogs till den innovationskraft jag sett från NREP. Här finns en tydlig entreprenörsanda, vilket ger liv till nya idéer som blir verklighet tack vare kombinationen av rätt kompetens, kapital och framför allt en stark vision om att ha en positiv inverkan på både människors vardag och miljön”, säger Britt Lindqvist.

Lindqvist kommer ansvara för kundupplevelsen, förvaltningsteamets uppbyggnad och affärsmodell med stort kund- och konceptfokus. Hon kommer vara högst involverad i det strategiska arbetet och utvecklingen av nya bostadsrelaterade produkter och tjänster. En roll som matchar väl med såväl hennes bakgrund som ambitioner.

”Trots min långa erfarenhet inom fastighetsbranschen är jag kanske inte den typiska ’fastighetsprofilen’, utan har med mig mycket inom verksamhetsutveckling och den kundnära sidan. För mig är det viktigt att förstå vad kunden vill ha och våga ta fram nya lösningar som möter behov – idag och imorgon. Det händer enormt mycket på bostadssidan och det gäller att ligga steget före. NREP har en stark framtoning inom teknik och hållbarhet, inte minst i kombination – den förflyttningsresan ser jag fram emot att vara med på”, fortsätter Lindqvist.

NREP har historiskt brutit ny mark för kundfokuserade lösningar med lägre klimatavtryck – exempelvis utvecklingen av Upcycle Studios där två tredjedelar av materialet är återbrukat, en djupgeotermisk brunn som genererar nästintill utsläppsfri uppvärmning, Nordens största solcellsanläggning på tak och implementationen av AI för effektiv, datadriven planering av fastigheter och stadsområden.

Stärker upp inom projekt- och affärsutveckling
Med ett geografiskt fokus på Stockholm-Mälardalen rekryteras nu även två nya affärsutvecklare. Erik Ihse ansluter med lång erfarenhet från bostadsutveckling och kommer senast från Ikano Bostad där han under det senaste decenniet haft roller inom både affärs- och projektutveckling, samt arbetat med verksamhetsutveckling.

Även Sofia Bredberg Hanser ansluter till affärsutvecklingsteamet. Med bred erfarenhet inom affärsutveckling, värdering och analys kommer hon senast från SSM där hon haft stort fokus på transaktioner.

Sofie Jansson tillsätts som ny projektutvecklare och kommer senast från tio år på Riksbyggen där hon arbetat med projektledning. Hennes långa erfarenhet innefattar bland annat delaktighet i alla led i att bygga om Beckomberga sjukhus till bostadsrätter.

”Det är otroligt kompetenta personer som valt att ansluta till oss. I alla dialoger har det varit tydligt att hållbarhetsfrågan och att våga tänka nytt och exekvera med innovativ handlingskraft är viktigt för dem. Det är en starkt bidragande faktor till min övertygelse om att de passar mycket bra hos oss. Vi är ett team som vill ha stor inverkan på branschen och inte minst berika vardagen för de människor som lever och bor i och omkring våra bostadskvarter”, avslutar Rickard Langerfors.

Published: april, 7 2021