Nrep bakom Nordens största takbaserade solcellspark – igen

april 21, 2022

Nrep:s logistikgren Logicenters ska nu återigen installera en rekordstor solcellspark, denna gång ovanpå sin fastighet i Bålsta som blir ett av Europas mest moderna logistikcenter. Med en årlig produktion om cirka 7,8 GWh blir det Nordens största takbaserade solcellsanläggning och satsningen går väl i linje med målsättningen att uppnå en helt CO2-neutral fastighetsportfölj redan 2028.

Nu slår Nrep för andra gången rekord om att initiera regionens största takbaserade solcellspark. Med en yta om 80 000 kvm – motsvarande cirka elva fotbollsplaner – förväntas anläggningen ge en effekt på cirka 8,9 MW vid full drift, vilket motsvarar en årlig produktion på 7 880 MWh. Det skulle vara tillräckligt för att försörja en enbil cirka 1 000 varv runt jorden.

Installationen sker i vinter ovanpå bolagets logistikfastighet i Bålsta där hyresgästen, Axfood:s inköps- och logistikbolag Dagab, kommer att bedriva sin verksamhet och nyttja den förnybara elen när fastigheten är redo för drift 2023. Logistikanläggningen är ultramodern och unik i sitt slag med kombinationen av 30 meters höjd, 126 000 yta och ett helautomatiserat orderplockningssystem i flera temperaturzoner.

”Vår rekordstora satsning på förnybar energi är för oss en självklar del i att uppnå våra högt uppsatta hållbarhetsmål med en CO2-neutral verksamhet. Logicenters har för närvarande drygt 20 anläggningar med installerade solcellsanläggningar, en siffra som vi håller på att fördubbla genom pågående kunddialog. Vi är väldigt stolta och glada över detta samarbete som är en riktig solskenshistoria. Den här solcellsparken blir verkligen kronan på verket på en av Europas mest moderna fastighetsanläggningar”, säger Matthias Kettelhoit, CEO på Logicenters.

Solcellsparken i Bålsta installeras av leverantören Solkompaniet och kommer att omfatta 16 553 högkvalitativa bifacial-paneler som har dubbelsidigt aktiva solceller och lång hållbarhet. Upplägget är snarlikt ett så kallat PPA-avtal (Power Purchase Agreement), där Axfood köper all  el som produceras under de närmaste 25 åren med möjlighet att sälja vidare eventuell överskottsproduktion. Installation, drift och skötsel hanteras av Nrep:s logistikgren Logicenters genom leverantören Solkompaniet.

”Våra stora satsningar på solenergi är en del av den större gröna omställning som vi driver för att skapa ett mer hållbart matsystem. Tillgången till mer förnybar energi i samhället är avgörande för att kunna bromsa klimatförändringarna i tid”, säger Klas Balkow, Axfoods vd och koncernchef.

Andra solcellsrekordet i jakten på netto noll
Nrep har en långvarig satsning på just grön elproduktion. För två år sedan initierades vad som vid projektstart var Nordens största solcellsanläggning på tak på en logistikfastighet i Borås och målsättningen är att producera förnybar el genom solpaneler på bolagets samtliga logistiktak vid 2025.

Det är en av många investeringar som görs för att uppnå koldioxidneutralitet utan extern kompensation för hela fastighetsbeståndet redan 2028, där målet innefattar såväl byggprocesser som drift.

Redan vid 2023 ska Nrep:s inbäddade koldioxid från byggprocesser och material vara 33 procent lägre än 2020. Utsläppen från drift av stående fastigheter ska vara minst 50 procent lägre än 2020, där initiativ likt den nya solcellsanläggningen gör stor skillnad.

– Klimatkrisen blir alltmer akut för varje dag. Bygg- och fastighetsbranschen behöver på kort tid gå från att vara en av världens största utsläppare till att närma sig noll. Vi tar på oss ledartröjan och vill inspirera till nytänkande agerande genom att själva visa vad som kan göras först. På logistikfastigheters tak finns en fantastisk möjlighet att spara CO2 genom att bli en signifikant producent av förnybar el som kan nyttjas av både hyresgäster och gå ut i nätet. Det är en av många åtgärder vi vidtar på ett systematiskt vis för att åstadkomma mindre klimatavtryck – ett rekordstort tak i taget, säger Stefan Wallander, VD på Nrep i Sverige.

Published: april, 21 2022