Social hållbarhet prioriteras för nya ungdomsbostäder inom Fokus Skärholmen

augusti 27, 2020

Inom Stockholms prioriterade satsning Fokus Skärholmen ska nu NREP och Wästbygg Projektutveckling AB utveckla funktionella ungdomsbostäder. Med social hållbarhet som tydligt ledord skapas förutsättningar för gemenskap och aktivitet i projektet som uppförs vid Vårbergstoppen. De 174 lägenheterna är en fortsättning på NREPs expansion i Stockholmsregionen med siktet inställt på att berika de boendes liv genom att bryta ny mark inom hållbarhet och innovation.

Fokus Skärholmen är ett viktigt stadsutvecklingsprojekt som ska bidra till att området, där knappt några bostäder byggts sedan miljonprogrammets tid, blir en levande och attraktiv plats för att möta ett växande Stockholm. Nu blir NREP en del i att förverkliga utvecklingen av stadsdelen med inriktning på social hållbarhet. Bolaget förvärvar 174 ungdomsbostäder som Wästbygg tagit fram detaljplan för och också kommer att uppföra i rollen som byggentreprenör. Ungdomsbostäderna blir ett viktigt bidrag till att skapa bostäder för unga, en grupp med höga trösklar in på Stockholms bostadsmarknad.

”Ungdomsbostäderna är ett projekt som för Stockholm i rätt riktning mot bakgrund av den ansträngda bostadssituationen. Jag är glad över att NREP nu bidrar med ett innovativt och långsiktigt perspektiv i Stockholms Stad och framförallt i ett viktigt fokusområde. Utöver de funktionella lägenheterna blir utformningen av bostadshuset och de gemensamma ytorna viktigt för att skapa en hemtrevlig kultur. Nu ser vi med stor tillförsikt på ett gott samarbete med Wästbygg och att längre fram välkomna de boende till deras nya hem”, säger Rickard Langerfors, ansvarig för bostäder på NREP.

NREP och Wästbygg delar en hög ambitionsnivå vad gäller social hållbarhet i samhällsbyggandet. För Vårbergstoppen har unika förutsättningar för delaktighet och engagemang bland de boende skapats redan i den tidiga planeringsfasen.

Som fastighetsägare har NREP ett långsiktigt perspektiv och stort kundfokus. Bolaget avsätter resurser för att över tid uppmuntra och stötta de boende i att förverkliga egna initiativ så som stadsodling och hälsoaktiviteter. Något som ska skapa naturliga kontakter och bidra till att de boende lär känna sina grannar. I syfte att ytterligare förstärka trivseln utvecklas de generösa entréerna som möblerade och aktiva mötesplatser.

”Wästbygg har under lång tid arbetat för att ge fler unga möjlighet till ett eget boende. Under de senaste åren har vi utvecklat och byggt nästan 900 student- och ungdomslägenheter i Stockholmsområdet. Det känns mycket positivt att nu också få förverkliga vårt utvecklingsprojekt Vårbergstoppen tillsammans med NREP och samtidigt bidra till ett attraktivare Skärholmen”, säger Therese Sundman, affärsutvecklingschef på Wästbygg Projektutveckling.

De 174 ungdomsbostäderna byggs i direkt anslutning till den nya upplevelserika stadsparken och aktivitetsstråket i Skärholmen, som är under uppförande. Inflyttning i Vårbergstoppen är planerad till 2022.

Wästbyggs rådgivare i denna affär har varit Tango och Setterwalls. NREPs rådgivare har varit Real Advokater.

Published: augusti, 27 2020