Stockholm stad utser Nrep till stadsutvecklingspartner för Södra Järva

februari 12, 2024

Fokus Järva är ett av Stockholms stads största stadsutvecklingsprojekt och omfattar både södra och norra Järva. Som en del av arbetet sökte exploateringskontoret en samarbetspartner för att tillsammans med staden studera och skissa på en struktur som bidrar till en värdeskapande stadsutveckling i södra Järva med fokus på samverkan för en socialt hållbar utveckling.

Urvalet har skett genom ett jämförelseförfarande och efter att ärendet tagits upp i exploateringsnämnden kan Nrep tilldelas en tidig markreservation.

– Nu tar vi ett krafttag för att utveckla Järva i rätt riktning. Nreps ansökan genomsyras av en god platsförståelse och ett genuint engagemang för den sociala och ekologiska hållbarheten som behövs. Projektet tar avstamp i behovet av att knyta samman Järva. Min vision är en familj där en förälder arbetar i världens högsta trähus i Kista och efter jobbet hämtar barnen från förskolan för att leka i Nordens bästa lekpark i Rinkebydalen. På helgen besöker de Tekniska museet i Tensta och avslutar med middag på det nya torget i södra Spångadalen, säger Anders Österberg, biträdande finansborgarråd och ordförande för exploateringsnämnden, Stockholms stad.

Stadsdelen Tingbjerg i Köpenhamn har haft liknande utmaningar som Södra Järva. Nrep har i ett nära samarbete med Köpenhamns kommun och de två lokala allmännyttiga bostadsbolagen tagit fram en gemensam vision och målbild för Tingbjerg, ny strukturplan samt identifierat och utvecklat platsens styrkor. Nrep ansvarar för utveckling av mer än 1 000 nya bostäder i olika typologier och upplåtelseformer för att möta behov och bidra till en gynnsam utveckling av området.

– Vi är mycket stolta över att få detta förtroende från Stockholms stad och ser fram emot att bidra med vår erfarenhet från stadsutvecklingsprojekt som exempelvis Tingbjerg för att tillsammans med staden arbeta vidare med vision och målbild för Södra Järva. Gemensamt vill vi bygga vidare på Södra Järvas styrkor och genom ny strukturplan öka platsens attraktivitet och trygghet samt säkra genomförandet av utvecklingen, säger Joanna Berg, affärsutvecklingschef, Nrep.

Nrep har redan idag en stark förankring i Västerort som fastighetsägare av Vällingby Centrum och en kommersiell fastighet i Vinsta samt utveckling av 100 bostäder i Nälsta och 145 hyresbostäder under produktion i Bromstensstaden. Dessutom är Nrep huvudägare i Klövern med 1450 planerade bostäder i Kista.

Published: februari, 12 2024