Urban Partners tar in ytterligare 3,1 miljarder kronor i fonden Nrep Income+

augusti 31, 2023

Urban Partners har genomfört en tredje fondstängning i Nrep Income+ med cirka 3,1 miljarder kronor i kapital. Nrep Income+ är Nordens största core-plus fond och sammanlagt uppgår nu dess totala kapital till 22 miljarder kronor. Med fokus på kassaflödesfastigheter som erbjuder attraktiva marknadsmöjligheter investerar fonden framförallt i moderna logistikanläggningar, hyresbostäder och äldreboenden i Norden som kan bidra till att sänka koldioxidavtrycket.

Nrep Income+ är en öppen fond utan slutdatum som lever vidare över tid och speglar bolagets långsiktiga investeringsperspektiv samtidigt som den möjliggör investeringar i projekt med lägre riskprofil. Som den största core-plus-fonden någonsin i Norden visar kapitalresningen på ett starkt förtroende hos investerarna och bekräftar Urban Partners framgångsrika investeringsstrategi.

– Detta är ytterligare en i raden av framgångsrika kapitalresningar som Urban Partners har lyckats genomföra i årets dessutom mycket utmanande marknad. Förutom den här utökningen av Nrep Income+ stängde Nrep nyligen Europas största value-add fond NSF V och vårt kreditben Velo Capital har genomfört en lyckad första stängning i sin senaste fond VMC. Detta är ett tydligt kvitto på styrkan inom Urban Partners och investerarnas stora förtroende för vår långsiktiga strategi att skapa värde genom att möjliggöra konstruktivt kapital i olika former som vi kombinerar med expertis från Urban Partners olika vertikaler för att möta de utmaningar som städerna står inför, säger Stefan Wallander, Sverigechef för Urban Partners.

Urban Partners fastighetsinvesterare Nrep har länge fokuserat på att investera i fastigheter som möter megatrender inom bland annat urbanisering, e-handel och demografiska förändringar. Genom Nrep Income+ får investerarna tillgång till en högkvalitativ och diversifierad fastighetsportfölj med robust avkastningsprofil. Nrep har ett bevisat track record att hitta möjligheter genom lokala nätverk och dra nytta av sin expertis inom hållbarhet samtidigt som bolaget skapar värde genom kundcentrerade lösningar.

Sedan fonden bildades 2020 har Nrep investerat i närmare 100 fastigheter genom 36 transaktioner. Däribland förvärvet av en portfölj med 13 äldreboenden i Mälardalen för cirka 2,4 miljarder kronor samt det Svanenmärkta bostadsprojektet med 98 hyresrätter i Steninge Slottsby, Sigtuna kommun, där en hybridlösning med sol- och bergvärme minskar driftutsläppet avsevärt. Förnybar energi är avgörande för Nreps kontinuerliga arbete med att minska koldioxidavtrycket. Fondens taksolpaneler producerar redan 9 000 MWh årligen och ytterligare installationer är dessutom planerade.

– Nrep Income+ har goda förutsättningar för att dra nytta av möjligheter som uppstår till följd av positiva makroekonomiska trender i Norden, inte minst nu när vi ser att marknaden börjar stabiliseras något efter de senaste årens turbulens. Med en kombination av drygt 4,5 miljarder kronor i pipeline, stark underliggande fundamenta i marknaden och vårt kontinuerliga fokus på att förstå hyresgästernas behov och samtidigt minska koldioxidavtrycket från vår fastighetsportfölj ser vi stor potential att göra skillnad, säger Carl-Adam von Schéele, Sverigechef för Nrep.

Kapitalet i Nrep Income+ kommer från globala institutionella investerare såsom pensionsfonder och försäkringsbolag, varav bland annat ett antal investerare som har CBRE:s Investment Management-team inom indirekta fastighetsinvesteringar som rådgivare. Med det tydliga intresset från investerare att ta tillvara på rådande marknadspriser planerar bolaget att öppna upp för ytterligare en kapitalanskaffning till Nrep Income+ mot slutet av året.

 

Published: augusti, 31 2023