DLS Bålsta

Banbrytande logistik

För att möjliggöra mer flexibla och effektiva leveranser för Axfoods inköps- och logistikbolag Dagab utvecklar vi Nordens största logistikanläggning. Den 30 meter höga byggnaden får en yta om 126 000 kvadratmeter och blir unik genom ett stort, helautomatiserat orderplockningssystem i flera temperaturzoner.

MÖJLIGGÖR Effektiv LOGISTIK

Kombinationen av anläggningens storlek och dess moderna specifikationer möjliggör för Dagab att konsolidera sex distributionscenter till ett, med snabbare och mer effektiva leveranser för både butik och e-handel som resultat.

Förutom den automatiserade logistikytan med frysta, kylda och tempererade zoner kommer anläggningen också att inrymma kontor.

Fastigheten kommer att certifieras i enlighet med BREEAM-SE. Andra hållbarhetsinitiativ inkluderar bland annat återanvändning av spillvärme, optimering av byggmaterial och förberedelser för installation av en stor solcellsanläggning på taket.

Platsen är oerhört viktig för effektiv logistik. Anläggningen blir strategiskt belägen i Bålsta, nordväst om Stockholm. Med närhet till E18 och Stockholm kan cirka 3,5 miljoner invånare nås inom en timme. Dessutom går stickspår från järnvägen hela vägen fram till tomten, vilket underlättar för framtida transportinfrastruktur.

Illustration of a top modern logistics facility

Om projektet

  • Projekttyp: Automatiserat höglager

  • Plats: Bålsta, norr om Stockholm

  • Hållbarhetsprofil: BREEAM-certifierad, återanvändning av spillvärme, optimering av material och effektiva plock- och packsystem för att optimera transporter. Förberedd för solcellsanläggning på taket.

  • Storlek: 126 000 kvm

  • Höjd: 30 meter

  • Hyresgäst: Axfoods inköps- och logistikbolag Dagab

  • Färdigställande: 2023