DLS Bålsta

Banbrytande logistik

För att möjliggöra mer flexibla och effektiva leveranser för Axfoods inköps- och logistikbolag Dagab utvecklar vi Nordens största logistikanläggning. Den 30 meter höga byggnaden får en yta om 126 000 kvadratmeter och blir unik genom ett stort, helautomatiserat orderplockningssystem i flera temperaturzoner.

Möjliggör effektiv logistik

Kombinationen av anläggningens storlek och dess moderna specifikationer möjliggör för Dagab att konsolidera sex distributionscenter till ett, med snabbare och mer effektiva leveranser för både butik och e-handel som resultat.

Förutom den automatiserade logistikytan med frysta, kylda och tempererade zoner kommer anläggningen också att inrymma kontor.

Fastigheten kommer att certifieras i enlighet med BREEAM-SE. Andra hållbarhetsinitiativ inkluderar bland annat återanvändning av spillvärme, optimering av byggmaterial och en stor solcellsanläggning på taket.

Platsen är oerhört viktig för effektiv logistik. Anläggningen blir strategiskt belägen i Bålsta, nordväst om Stockholm. Med närhet till E18 och Stockholm kan cirka 3,5 miljoner invånare nås inom en timme. Dessutom går stickspår från järnvägen hela vägen fram till tomten, vilket underlättar för framtida transportinfrastruktur.

Nordens största takbaserade solcellspark

Fastigheten blir utrustad med Nordens största takbaserade solcellspark. Med en yta om 80 000 kvm – motsvarande cirka elva fotbollsplaner – förväntas anläggningen ge en effekt på cirka 8,9 MW vid full drift, vilket motsvarar en årlig produktion på 7 880 MWh. Det skulle vara tillräckligt för att försörja en enbil cirka 1 000 varv runt jorden.

Solparken kommer att omfatta 16 553 högkvalitativa bifacial-paneler som har dubbelsidigt aktiva solceller och lång hållbarhet. Energin kommer nyttjas i driften av fastigheten och eventuellt överskott kommer kunna säljas vidare ut till nätet.

Illustration of a top modern logistics facility

Om projektet

  • Projekttyp: Automatiserat höglager

  • Plats: Bålsta, norr om Stockholm

  • Hållbarhetsprofil: BREEAM-certifierad, återanvändning av spillvärme, optimering av material och effektiva plock- och packsystem för att optimera transporter. Förberedd för solcellsanläggning på taket.

  • Storlek: 126 000 kvm

  • Höjd: 30 meter

  • Hyresgäst: Axfoods inköps- och logistikbolag Dagab

  • Färdigställande: 2023