Helsingfors flygplats

Ett lyft för flygplatsen

Helsingfors flygplats växer och efterfrågan på fastigheter som kan stötta större verksamheter ökar. Med syftet att utveckla befintliga och framtida fastigheter i området ingick Nrep ett partnerskap med Pontos Oy under 2018, där vi tillsammans äger en majoritet av LAK Real Estate Oy, tidigare helägt av Finavia.

LAK Real Estate Oy förfogar över stora områden på flygplatsen och i flygplatsstaden Aviapolis som nu ska vidareutvecklas ytterligare. Fastigheterna inkluderar bland andra Hilton Hotel, centret ”TOKE” och kontorstornet WTC som ligger på flygplatsen.

Airport area

För ett växande Aviapolis

Det finns i dagsläget cirka 20 000 arbetsplatser vid Helsingfors-Vanda flygplats och antalet förväntas växa ytterligare. Här har vi som målsättning att utveckla olika kommersiella lokaler, som hotell, kontor och logistikanläggningar.

Aviapolis är också ett strategiskt utvecklingsmål för staden Vanda. Genom vårt engagemang i LAK Real Estate bidrar vi med betydande resurser och kapital till regionens utveckling.

På lång sikt ska utvecklingen av Aviapolis innefatta mer än 200 000 kvadratmeter bostäder, kontor och servicebyggnader under de kommande årtiondena.

Stadsdelen kommer tillslut att bestå av cirka 6 400 kvadratmeter kontorslokaler för uthyrning och bostäder för runt 2 000 invånare.

Planerna innefattar även både ett nytt kommersiellt centrum som ska möta både invånarnas dagliga behov, och nya lokaler för kontor och parkeringsplatser på flygplatsområdet.

Om projektet

  • Projekttyp: Stadsutveckling

  • Plats: Helsingfors flygplats och flygplatsstaden Aviapolis

  • Framtida planer: Den långsiktiga planen för Aviapolis inkluderar utvecklingen av mer än 200 000 kvm för bostäder, kontor och servicefastigheter.