Jernbanebyn

En grön, hälsosam, delvis bilfri stadsdel

Området Jernbanebyn, som tidigare varit godsbangård, är det sista stora stadsutvecklingsområdet i södra och centrala Köpenhamn. Det 365,000 kvm stora området förvandlas nu till en ny stadsdel med plats också för två stora parker och tre fotbollsplaner. Tack vare platsens genomgående fokus på grönska kommer alla som bor och arbetar i Jernbanebyn alltid ha nära till naturen i denna delvis bilfria stadsdel som har ambitionen att bli en av världens mest hälsosamma stadsdelar.

Baneby Konsortiet, som till lika delar ägs av Nrep, Novo Holdings och Industriens Pension, har köpt Freja Ejendommes andel med 78,000 kvm i Jernbanebyen, och kommer nu fortsätta arbeta med Team Cobe’s projekt ”Jernbanebyn – på spåret mot en grön, hållbar stadsdel” som vann arkitekttävlingen för området.

Läs mer och få de senaste nyheterna om projektet på jernbanebyen.dk (på danska)

Baneby Konsordiet

Baneby Konsortiet ägs till lika delar av Nrep, Novo Holdings och Industriens Pension. Dessa tre partners är en stark kombination av såväl långsiktigt danskt kapital som stor kompetens inom planarbete och stadsutveckling.

Rendering: COBE

Optimalt inomhusklimat och områden för rekreation


Målet att vara en hälsosam stadsdel uppnås genom att sänka koldioxidavtrycket och använda miljövänliga och energieffektiva byggnadsmaterial. Byggnader optmierade i förhållande till inomhusklimat, akustik och dagsljusförhållanden samt gröna och rekreativa stråk mellan husen stärker den biologiska mångfalden i området och kommer känneteckna livet i Jernbanebyns södra delar. Spillvatten och matavfall måste tas om hand lokalt och det finns en ambitiös plan för hållbarhetscertifiering för såväl byggnaderna som området.

Från vision till planarbete
Baneby Konsortiet arbetar nära Freja Ejendomme och markägaren DSB Ejendomsudvikling för att göra verklighet av Cobes förslag och få en sammanhängade helhet som kan utgöra grunden för planarbetet i stadsdelen Jernbanebyn. Processen genomförs i nära samarbete med Cobe, Köpenhamns stad, lokala föreningslivet, grannar och andra intressenter i en öppen och medskapande process.

Fakta om Jernbanebyn

  • Projekttyp: Stadsutveckling

  • Område : Köpenhamn

  • Storlek: Södra delen: 78.000 kvm, samlat stadsutvecklingsområde: 365.000 kvm

  • Planerad byggperiod: 2025-

  • Utvecklare och ägare: Baneby Konsortiet bestående av Nrep, Novo Holdings och Industriens Pension – DSB Ejendomsudvikling A/S äger resterande 287.000 kvm

  • Arkitekter : Masterplan, COBE