Nordhavn

Strategisk, hållbar stads­utveckling

Stadsdelen Nordhavn i Köpenhamn är det största och mest ambitiösa nya stadsutvecklings­området i Norden under flera år framöver. När området är färdigutvecklat om 40–50 år kommer det bestå av byggnader på upp till 4 miljoner kvadratmeter, med bostäder till 40 000 invånare och arbets­platser för ytterligare 40 000 personer.

Det första steget har varit utvecklingen av Indre Nordhavn, där Nrep ingick ett samarbete med By & Havn, den kommunala organisation som ansvarar för utvecklingen av nya områden i Köpenhamn. Tillsammans har vi säkerställt en strategisk utveckling av alla fastigheter på gatunivå.

Stadsutveckling med en tydlig inriktning

Målsättningen har varit att säkerställa en långsiktig helhetslösning för utvecklingen av områdets näringsliv och gatulandskap. Här vill vi åstadkomma en levande, dynamisk och hållbar stadsmiljö som möter behoven hos de som besöker, bor eller arbetar i det attraktiva hamnområdet.

Vid utvecklingen av en helt ny stadsdel är en stor del av utmaningen att säkerställa ett pulserande område med mycket liv mellan byggnaderna.

Tillsammans med By & Havn, stads­arkitekterna Briq och andra intressenter har Nrep tagit fram ett manifest för området. Det består av fem dimensioner och syftar till att säkerställa att alla kommersiella hyresgäster bidrar till den atmosfär vi eftersträvar i området. För att åstadkomma en tydlig urban känsla arbetar vi med att hitta koncept och hyresgäster som inte bara uppfyller de behov som finns utan även går i linje med visionen för stadsdelen.

Idag har den danska pensionsfonden PFA förvärvat en majoritet av joint venture-bolaget men utvecklingen av området fortskrider med Nrep som drivande aktör.

Om projektet

  • Projekttyp: Stadsutveckling

  • Plats: Nordhavn, Köpenhamn, Danmark

  • Storlek: 76 000 kvm – 23 600 kvm bostäder; 8 500 kvm studentbostäder; 32 000 kvm för butiker, service, mat & dryck; 12 000 kvm kontor

  • Byggnadsår: 2016-2020