Norra Vitsippan

Bostäder som når netto noll

Byggsektorn står för 40 procent av energiförbrukningen i Europa och vi är fast beslutna att bli globalt ledande inom hållbar fastighetsutveckling. Norra Vitsippan är ett spjutspetsprojekt utanför Stockholm som speglar ambitionen.

Modulhus i trä används för att nå ett minskat klimatavtryck i produktionsfasen. Vi kombinerar även bergvärme, solfångare och solceller för att nå netto noll-energiförbrukning, vilket innebär att fastigheterna kommer att generera lika mycket energi som förbrukas under ett år.

Energi­effektivitet och modulbygge

I kommunen Salem, 30 minuter utanför Stockholm, byggs nu sju flerfamiljshus med sammanlagt 108 lägenheter. I projektet används moderna byggmoduler i trä i syfte att både använda hållbara material och dra nytta av fördelerna med industriell tillverkning.

Projektet når netto noll i energianvändning delvis genom en kombination av solenergi och bergvärme. Höga temperaturer från solpaneler på tre byggnader lagras och används för att öka temperaturen från såväl bergvärmen som för varmvattenproduktionen. För att helt uppnå netto noll används solceller på de resterade fyra byggnaderna som producerar el till driften. Överskottselen går ut till elnätet och laddstolpar till elbilar installeras för att möta framtida behov.

SÅ FUNGERAR HYSS

HYSS för netto noll-energi

Solpanelerna värmer upp vatten som lagras i vattentankar. Under sju-åtta månader per år räcker det med enbart solenergi för att värma upp tanken till 60 ºC utan kompletterande energi från värmepumpen.

När värmepumpen är igång drivs den främst av lokalproducerad solel, i kombination med uppvärmt vatten från solpanelerna. När vattentanken är helt uppvärmd används solvärmen för att återladda värme till berget.

På så vi motverkas utarmningen av energi i borrhålen och en hög effektivitet säkerställs i värmepumpen. Här finns potential att fördubbla effektiviteten jämfört med konventionell bergvärmepump.

Om projektet

  • Projekttyp: Bostadsutveckling

  • Plats: Salem, strax utanför Stockholm, Sverige

  • Hållbarhetsprofil: Modulhus i trä och HYSS-lösning, en banbrytande kombination av solenergi och bergvärme som resulterar i netto noll-energianvändning

  • Storlek: 108 hyreslägenheter, 7 byggnader

  • Utvecklare: Skanska Hyresbostäder

  • Färdigställande: 2021

  • Förmedling: Via HomeQ

Kontakt för förvaltning och uthyrning

Kontakt gällande förvaltningsfrågor och felanmälan sker till Fastighetsägarna som nås på forvaltare@fastighetsagarna.se
Kontakt gällande uthyrning av lägenheter sker till Fastighetsägarna som nås på kundservice@fastighetsagarna.se
För uthyrning av lägenheter på Norra Vitsippan se HomeQ

  • ”Med Norra Vitsippan vill vi bidra med fler attraktiva och tillgängliga bostäder i Stockholmsområdet där det råder stor brist på bostäder – och samtidigt flytta fram gränserna för hur bostäder kan utvecklas på ett mer klimatsmart sätt.”

    Rickard Langerfors