Resource Rows

Moderna bostäder

Stadsbor vill i allt högre utsträckning leva ett ansvarsfullt liv och med Resource Rows i Köpenhamn har vi satt en ny standard för boende. Bostäderna är delvis byggda med återbrukade material som trä från Köpenhamns tunnelbana, tegelstenar från Carlsbergs bryggeri och restprodukter från trägolvsproducenten Dinesen.

Med Resource Rows främjar vi en modern och inkluderande livsstil. Den gemensamma gården har ett återvinningsskåp där de boende kan lämna saker för återanvändning och de gröna takterrasserna med mysiga paviljonger utgör naturliga mötesplatser för de boende. Med ett starkt fokus på att minska koldioxidutsläppen i både byggnads- och driftsfaserna har Resource Rows redan blivit en inspiration för hela branschen.

Tegel från historiskt Carlsberg-bryggeri

Murbruket mellan tegelstenarna var ofta starkare än själva tegelstenarna förr. Därför var det sällan möjligt att separera tegelstenarna från murbruket, vilket i sin tur försvårade återbruk av tegelstenar.

För Resource Rows har teglet istället skurits ut i block om 1×1 meter, bearbetats och byggts upp för att utgöra väggar till den nya byggnaden.

Det är ett innovativt sätt som gör det möjligt att återanvända och ge tegelstenarna många liv istället för endast ett. Något som minskar koldioxidbelastningen i byggfasen.

Många av tegelstensblocken till Resource Rows har skurits ut från Carlsbergs historiska bryggerier i Köpenhamn, medan andra har hämtats från gamla skolor och industri­byggnader runtom i Danmark.

 

Kraftigt minskade koldioxidutsläpp

Nrep strävar efter att bli globalt ledande inom hållbara fastigheter. I utvecklingen av Resource Rows har vi utforskat möjligheterna att använda återbrukat material i byggfasen.

Vi har genomfört LCA- och LCC-analyser av konstruktionen och siffrorna visar på goda möjligheter i att öka användningen av återbrukat material.

Sett till materialen har vi en koldioxid­minskning på 12 procent och sett till både inbäddad koldioxid och koldioxid från driften under en livstid på 50 år sparar Resource Rows 29 procent utsläpp.

Om projektet

  • Projekttyp: Bostadsutveckling

  • Plats: Orestad, Köpenhamn, Danmark

  • Hållbarhetsprofil: Omfattande användning av återbrukat material – fasader av återvunna tegelstenar och spillträ har använts till takterrasser, paviljonger, golv och fasader. Solpaneler bidrar till att driva byggnadens värmesystem.

  • Storlek: 9 148 kvm, 29 radhus och 63 lägenheter

  • Färdigställande: 2019

  • Utvecklare och ägare: Nrep/AG Gruppen

  • Arkitekt: Lendager

  • Entreprenör: AG Gruppen

  • Rågivande ingenjör: Moe